Siirry sisältöön

Immolan kasarmialueen mittava uudistus

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa Immolan kasarmialueen kiinteistöjen mittavan kehittämishankkeen Imatralla yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden esikuntarakennuksen sekä ruokalalle ja sotilaskodille nykyaikaiset uudisrakennukset Kaakkois-Suomen rajavartioston käyttöön. Alueella toteutetaan peruskorjaus sosiaali- ja liikuntarakennukseen, majoitus- ja museorakennukseen sekä raja- ja merivartiokouluun. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on terveelliset, turvalliset ja Rajavartiolaitoksen toimintaa tukevat tilaratkaisut. Kolmivaiheinen hankekokonaisuus valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2024.

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Senaatti-kiinteistöt yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa on suunnitellut Immolan kasarmialueelle mittaavan kehittämishankkeen, joka koskee valtaosaa Immolan kasarmialueen kiinteistöistä. Tilat uudistetaan teknisesti ja toiminnallisesti nykypäivän tasolle.

Hankkeella haetaan kestäviä ja kustannustehokkaita tiloja, jotka takaavat alueella työskentelevän Rajavartiolaitoksen henkilöstön toiminnallisuuden ja hyvinvoinnin vuosiksi eteenpäin. Moderneilla ja tehokkailla toimitiloilla saadaan aikaan myös ergonomisia ja kestävän kehityksen kannalta toimivia ratkaisuja.

Koko kolmivaiheisen kasarmialueen kehittämishankkeen arvo on noin 42 miljoonaa euroa. Immolassa toimii Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta, osa Rajavartiolaitoksen esikunnasta sekä Raja- ja merivartiokoulu.

Immolan kasarmialueen rakennusten hallinta siirtyi vuonna 2008 Senaatille ja vuonna 2018 Senaatti sai kokonaisvastuun kiinteistöistä kunnossapito mukaan lukien Senaatti on tehnyt alueen kunnossapitoa korotetulla tasolla vuoden 2018 alun jälkeen, yhteensä noin 3,1 miljoonalla eurolla.

Uudistus toteutetaan kolmessa vaiheessa

Vaihe 1: Uudisrakennus Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnalle ja osin Rajavartiolaitoksen esikunnalle – valmistunut elokuussa 2021

Senaatti-kiinteistöt on rakennuttanut Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnalle ja Rajavartiolaitoksen esikunnan osille viihtyisät, terveelliset, turvalliset ja asiakkaan nykyisiä toimintoja tukevat noin 2 600 brm2 suuruiset toimitilat. Kaakkois-Suomen rajavartiostolla, Raja- ja merivartiokoululla sekä Rajavartiolaitoksen esikunnalle tulee yhteiset asiakaspalvelu- ja turvatarkastustilat. Uusi esikuntarakennus on otettu käyttöön lokakuussa 2021.

Kuva 1: Kaakkois-Suomen rajavartioston uusi esikuntarakennus. Kuva: Kaakkois-Suomen rajavartiosto.

 

Vaihe 2: Uuden ruokala- ja sotilaskodin rakentaminen sekä majoitus- ja museorakennuksen ja sosiaali- ja liikuntarakennuksen peruskorjaus

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa noin 2 100 brm2 suuruisen ruokala- ja sotilaskotirakennuksen Kaakkois-Suomen rajavartioston, Raja- ja merivartiokoulun sekä Rajavartiolaitoksen esikunnan osien käyttöön.

Kuva 2: Havainnointikuva uudesta sotilaskodista. Kuva: Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy.

Toimistorakennuksena toiminut suojeltu rakennus peruskorjataan majoitus- ja museokäyttöön sekä aiemmin ruokalana toiminut suojeltu rakennus peruskorjataan sosiaali- ja liikuntatilakäyttöön.

Kuva 3: Havainnointikuva sosiaali- ja liikuntarakennuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy.

 

Vaihe 3: Raja- ja merivartiokoulun peruskorjaus

Alkuvuodesta 2023 aloitetaan kehittämishankkeen viimeinen vaihe, jossa peruskorjataan Raja- ja merivartiokoulu. Peruskorjauksessa majoitushuoneet uusitaan nykyaikaisiksi ja koulutusympäristöä kehitetään vastaamaan nykyaikaisia koulutusvaatimuksia. Raja- ja merivartiokoulun peruskorjauksen valmistuttua nykyinen koulutus- ja huoltorakennus puretaan.

Rakennushistoriallisesti suojeltu alue

Immolan kasarmialue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja se on yksi suomalaisen modernismin parhaiten säilyneistä rakennuskokonaisuuksista. Vuosina 1935–1938 rakennetun kasarmialueen kivirakennukset ovat säilyneet kokonaisuudessaan. Kasarmialueen kunnostamisessa ja rakentamisessa lähtökohtana on, että vanha miljöö säilyy ehyenä. Korjaussuunnittelua Senaatti-kiinteistöt tekee yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Lisätietoa kasarmialueen historiasta vuonna 2016 laaditusta rakennushistoriaselvityksestä.

Kustannukset

 • Uuden esikuntarakennuksen rakennuskustannukset ovat noin 8 miljoonaa euroa.
 • Uuden ruokala- ja sotilaskotirakennuksen kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa.
 • Majoitus- ja museorakennuksen kustannusarvio on noin 3,45 miljoonaa euroa.
 • Sosiaali- ja liikuntarakennuksen kustannusarvio noin 7,2 miljoonaa euroa.
 • Raja- ja merivartiokoulun peruskorjauksen kustannusarvio on noin 16 miljoonaa euroa.

Koko kolmivaiheisen kasarmialueen kehittämishankkeen arvo on noin 42 miljoonaa euroa.

Hankkeen aikataulu

 1. Vaihe 1: 6/2020-8/2021

  Uuden esikuntarakennuksen rakennustyöt käynnissä

 2. Vaihe 1: 10/2021

  Esikuntarakennuksen tilojen käyttöönotto

 3. Vaihe 2: 5/2021 - 6/2022

  Uuden ruokala- ja sotilaskodin sekä majoitus- ja museorakennuksen ja sosiaali- ja liikuntarakennuksen peruskorjauksen rakennustyöt käynnissä.

 4. Vaihe 3: 2/2023 - 9/2024

  Raja- ja merivartiokoulun peruskorjauksen purku- ja rakennustyöt käynnissä.

Tekijät

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt

 

Uusi ruokala- ja sotilaskoti

Käyttäjä: Rajavartiolaitos

Rakennuttajapäällikkö: Riku Avikainen

Pääurakoitsija: Kuormaus ja kuljetusliike Jurvanen Ky

Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy

 

Majoitus- ja museorakennuksen sekä sosiaali- ja liikuntarakennuksen peruskorjaus

Käyttäjä: Rajavartiolaitos

Rakennuttajapäällikkö: Riku Avikainen

Pääurakoitsija: Pallas Rakennus Kaakkois-Suomi Oy

Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy

 

Raja- ja merivartiokoulun peruskorjaus

Käyttäjä: Raja- ja merivartiokoulu

Rakennuttajapäällikkö: Jarmo Liimatainen

Pääurakoitsija: Rakennusliike Evälahti Oy

Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto ARK Takala Oy

Anna palautetta