Siirry sisältöön

Senaatin rekrytointijärjestelmän (Hyrrä) rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 00531 Helsinki
Puhelin: +358 294 830 000
Sähköposti: kirjaamo@senaatti.fi

Tietosuojavastaava Petri Konttinen, etunimi.sukunimi(at)senaatti.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ja käsittelyn oikeusperuste

Järjestelmän käyttötarkoitus on henkilöiden rekrytointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (6.1c).

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Hakijoiden itsensä toimittamat vapaamuotoiset hakemukset. Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta ja muut rekrytointiin liittyvät tiedot.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijat itse.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Pääsy tietoihin on Senaatti-kiinteistöjen valtuutetuilla henkilöillä. Tiedot on siirretty Senaatin palveluntuottajien käsiteltäväksi käsittelytehtävien (SaaS-palvelu ja rekrytointikonsultit) toteuttamiseksi.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tiedot käytettävistä suojaustoimista ja keinot saada kopio tai tieto niiden sisällöstä

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Järjestelmään tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisterin käyttöoikeus annetaan vain niille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Käyttöoikeudet ovat Senaatin esimiehillä, HRK:n rekrytointiasioita hoitavilla, sekä rekrytointikonsulteilla. Henkilöillä on oikeus nähdä itseään koskevat tiedot. Esimiehillä on oikeus nähdä vain omia rekrytointejaan.

8. Tietojen säilytysaika ja sen määräytymiskriteerit

Hakemukset poistetaan aineistosta 12 kuukauden kuluttua auki olleen tehtävän hakuajan päättymisestä. Avoimia hakemuksia säilytetään 12 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröity henkilö voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan (artikla 14.2c) seuraaviin asioihin

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan tekemällä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä toteuttaa rekisteröidyn pyynnöt kohtuullisessa ajassa (1 kk, useampaan rekisteriä koskevan pyynnön 2 kk) huomioiden käsittelyn luonteen ja perusteen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu, 14.2e).

Anna palautetta