Siirry sisältöön

Kumpulanmäki, Helsinki

Senaatti-kiinteistöt, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Helsingin kaupunki järjesti arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka kohteena oli Kumpulanmäen itään ja kaakkoon suuntautuva rinne. Kilpailualue rajautuu kampusrakennuksiin, Vallilanlaaksoon ja Kustaa Vaasan tiehen. Kilpailu oli luonteeltaan ideakilpailu ja se järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa liiton kilpailusääntöjen mukaisesti.

Kilpailun arvostelupöytäkirja

Kumpulanmäki kehittyy

”Kumpulanmäen rinteiltä saadaan pian uusia näkymiä Vanhankaupunginlahdelle, kun Pohjoismaiden suurin luonnontieteen keskittymä täydentyy osaksi kantakaupunkia. Vallilanlaakson raitiotie parantaa alueen saavutettavuutta nopeilla joukkoliikenneyhteyksillä Pasilaan ja Kalasatamaan”.

Elias Rainio
Kiinteistökehityspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt

Sijainti ja lähiympäristö

Hankealue sijoittuu Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen ja Kustaa Vaasan tien väliselle alueelle. Aluetta rajaa kaakossa Kustaa Vaasan tie/Hämeentie, lounaassa Jyrängöntie sekä luoteessa Pietari Kalmin katu. Rinteinen alue on nykyisin osiltaan kampuksen alueen kiinteistöä ja Nylanderin puistoa. Hankerajaukseen kuuluu myös osa Hermannin rantatien ja Hämeentien/Kustaa Vaasan tien välisitä eritasoliittymää.

 

Lähietäisyydellä:

 • Helsingin yliopiston Kumpulan kampus
 • Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
 • Ostoskeskus Arabia
 • Palvelut: koulu, päiväkoti, terveysasema ja kirjasto
 • Vallilan siirtolapuutarha

 • Kilpailualueen laajuus 6,5 ha
 • Kilpailuseminaari 6.5.2019 mennessä

Kilpailun luonne ja tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on liittää Kumpulanmäki osaksi lähiympäristön kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta, osaksi kantakaupunkia. Tavoitteena on uusi julkisivu, jonka Kumpulanmäki muodostaa Kustaa Vaasan tien suuntaan.

Kilpailulla haettiin kokonaisratkaisua, jossa alueelle osoitetaan asumista, toimi- ja liiketilaa, puistoa sekä tarvittavat pysäköinti- ja liikenneratkaisut. Uudella maankäytöllä pyritään tukemaan ja aktivoimaan Kumpulanmäen kehitystä elävänä ja monipuolisena kaupunginosana ottaen huomioon alueen liittyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

Kilpailun tavoitteena oli laatia Kumpulanmäen itä- ja kaakkoisrinteiden kokonaisvaltainen, toteuttamiskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta alueen kehittämistä voidaan tulevaisuudessa ohjata. Tarkoituksena on, että voittanutta kilpailuehdotusta kehitetään kilpailun jälkeen maanomistajien ja Helsingin kaupungin ohjauksessa asemakaavan viitesuunnitelmaksi.

Aikataulu

 1. Hankintailmoitus julkaistaan

  13.2.2019

 2. Kysymysten jättö

  6.3.2019

 3. Vastaukset kysymyksiin

  13.3.2019

 4. Ilmoittautuminen

  3.4.2019

 5. Valinnasta ilmoittaminen

  11.4.2019

 6. Kilpailuseminaari

  6.5.2019

 7. Kilpailukysymysten jättö

  5.6.2019

 8. Vastaukset kilpailukysymyksiin

  12.6.2019

 9. Kilpailuehdotusten sisäänjättö

  21.8.2019

 10. Kilpailun tulosten julkistus

  11.10.2019

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt
Kiinteistökehityspäällikkö Elias Rainio
+358 50 439 1337
etunimi.sukunimi@senaatti.fi

Kilpailuohjelma
Tutustu kaavahankkeeseen