Gå till innehållet

Koldioxidneutrala lokaler 2035: energi från marken

Senatkoncernen kommer att förnya sina värmesystem och sluta använda olja senast 2024. De mest kostnadseffektiva energiformerna har visat sig vara träpelletslösningar, i mindre objekt tekniker med jordvärme eller luft/vattenvärmepumpar. Alla är förnybara energikällor.

Puolustusvoimat pyrkii lopettamaan öljyn käytön heikentämättä huoltovarmuutta. Öljylämmityskohteisiin on asennettu uusiutuvia polttoaineita käyttäviä järjestelmiä vuodesta 2014 saakka. Kuva Upinniemen varuskunnasta.

Artiklar om ämnet

Ge feedback