Gå till innehållet

Säkerhetstjänster

Vi hjälper organisationer inom statsförvaltningen att optimera säkerheten i arbetsmiljön till en rätt nivå. Vid behov genomför vi säkerhetslösningarna och upprätthåller den valda säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetensen till exempel genom utbildning.

Säkerhetstjänster som del av arbetsmiljö med full service

Inom statsförvaltningen vill man allt oftare skaffa säkerhetssystem och -tjänster som del av arbetsmiljön. Vi har stärkt vårt tjänsteutbud och kan nu också erbjuda säkerhetstjänster som del av arbetsmiljön.

Vi kartlägger och analyserar säkerheten i arbetsmiljön, utvecklar och optimerar säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetens exempelvis genom utbildning. Vi producerar säkerhetstjänster för upphandling av anordningar och system, från verkställande och underhåll till operativa tjänster och huvudanvändartjänster.

Våra säkerhetstjänster

Säkerhetstjänstcentralen övervakar 24/7/365

Senatfastigheters säkerhetstjänstcentral är en centraliserad aktör inom statsförvaltningens lokalsäkerhet. Den ansvarar för en trygg arbetsmiljö, för övervakningen av lokalernas säkerhet och förvaltning dygnet runt.

Säkerhetstjänstcentralen övervakar statens lokaler 24/7/365. I vårt tjänsteutbud finns säkerhetstekniska tjänster för huvudanvändare och distansanvändare, tillståndstjänster och larmcentralstjänster. En hörnsten i vår verksamhet är kostnadseffektivitet och förbättring av kundens säkerhetsnivå samt högklassig kundservice och rapportering.

Ytterligare upplysningar får du av chefen för säkerhetstjänsten i området, vars kontaktuppgifter du får av vår växel, tfn +358 294 830 000.

turvallisuuspalvelukeskus@senaatti.fi / +358 294 833 020

Ge respons

Vi hör gärna respons om Säkerhetstjänstcentralens tjänster.

Våra andra tjänster

Lokaltjänster

Utöver lokalerna och arbetsmiljöerna erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av tjänster i anslutning till lokalerna centraliserat från ett ställe. Till våra lokaltjänster hör bland annat rengöringstjänster, kontorstjänster, mötes- och cateringtjänster, idrifttagnings- och flyttningstjänster samt inredningstjänster.

Digitala lokaltjänster

Det dagliga arbetet löper smidigt när datakommunikationsförbindelserna och skärmarna på arbetsställena fungerar och är enhetliga i hela landet. Vi utrustar de avtalade lokalerna med AV-teknik som möjliggör enkla kontakter och smidiga möten. Vi har också infoskärmar eller tjänster som mäter utnyttjandegraden.

Arbetsmiljötjänster för ledningen

Vi hjälper till att förnya arbetsmiljöerna och sätten att arbeta. Vi engagerar, entusiasmerar och aktiverar de anställda i förändringen. Våra tjänster omfattar bland annat arbetsmiljöledning, förändringsledning, utveckling av informationsarbetet, tjänstedesign och konsekvensbedömningar.

Miljötjänster

Våra erfarna experter inom Försvarsfastigheter hjälper bland annat med miljö- och naturutredningar, undersökning och sanering av förorenad mark, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser och myndighetsförfaranden.
Ge feedback