Gå till innehållet

Försvarsförvaltningens strategiska partner

Vi ansvarar för försvarsförvaltningens fastigheter, underhållet av dem och ordnandet av tjänster i alla säkerhetssituationer. Beredskap, förberedelser och ansvarstagande står i centrum för all vår verksamhet. Vi skapar utrymme för framtiden och säkerheten.

Affärsverket Försvarsfastigheter inledde sin verksamhet 1.1.2021 som dotterbolag till Senatfastigheter. Till Försvarsfastigheter koncentrerades funktioner och tjänster som betjänar försvarsförvaltningen från Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk. Målet är att förenkla partnerskapsstrukturen med försvarsförvaltningen och möjliggöra ett djupare, strategiskt partnerskap.

Så betjänar vi

Vi är försvarsförvaltningens kompetenscentrum för fastighets- och miljöbranschen, där försvarsförvaltningen får den sakkunskap och de tjänster i anslutning till fastigheterna som den behöver.

Arbete i Försvarsfastigheter

Vi har cirka 700 personer på olika håll i Finland i försvarsrelaterade uppgifter. Vi erbjuder olika uppgifter bl.a. inom fastighets-, städ-, bygg- och miljötjänster.

Kontakta oss

Här hittar du adresserna till våra serviceställen och andra kontaktuppgifter.

E-tjänst

I vår e-tjänst kan du logga in på våra elektroniska tjänster, för vilka du har användaruppgifter. Använda Virtu eller e-postalias som du skapat för att logga in på tjänsterna.
Ge feedback