Gå till innehållet

Digitala lokaltjänster

Det dagliga arbetet löper smidigt när datakommunikationsförbindelserna och skärmarna på arbetsställena fungerar och är enhetliga i hela landet. Vi utrustar de avtalade lokalerna med AV-teknik som möjliggör enkla kontakter och smidiga möten. Vi har också infoskärmar eller tjänster som mäter utnyttjandegraden

Utveckling av beredskap för digitalt arbete

Utgångspunkten för våra arbetsmiljölösningar är att stödja ett smidigt mobilt och multilokalt arbete. Detta förutsätter till exempel trådlösa nätverk, modern och användarvänlig mötes- och AV-teknik, lösningar för säkra utskrifter samt smarta lösningar för passagekontroll och arbetstidsövervakning.

Vi har ett nära samarbete med Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Våra digitala lokaltjänster

Sesam Kuopio Stoppi

Senatfastigheters e-tjänster

Välkommen till Senatkoncernens e-tjänster. Här kan du bland annat lämna in en servicebegäran eller boka ett rum. Tjänsterna får du tillgång till genom att registrera dig som användare. Sedan använder du Virtu eller den e-postkod som du har skapat för att logga in på tjänsterna.

Servicebegäran med QR-kod

Är det för kallt i arbetsrummet? Eller har en lampa slocknat? Det går lätt att ge respons om Senatfastigheters lokaler genom att med mobilen skanna den QR-kod som finns på väggen. Informationen går direkt till fastighetsförvaltarna, och problemet kan åtgärdas snabbt.

Våra andra tjänster

Lokaltjänster

Utöver lokalerna och arbetsmiljöerna erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av tjänster i anslutning till lokalerna centraliserat från ett ställe. Till våra lokaltjänster hör bland annat rengöringstjänster, kontorstjänster, mötes- och cateringtjänster, idrifttagnings- och flyttningstjänster samt inredningstjänster.

Säkerhetstjänster

Vi hjälper statsförvaltningens organisationer att optimera säkerheten i sin arbetsmiljö till rätt nivå. Vid behov genomför vi säkerhetslösningarna och upprätthåller den valda säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetensen till exempel genom utbildning.

Arbetsmiljötjänster för ledningen

Vi hjälper till att förnya arbetsmiljöerna och sätten att arbeta. Vi engagerar, entusiasmerar och aktiverar de anställda i förändringen. Våra tjänster omfattar bland annat arbetsmiljöledning, förändringsledning, utveckling av informationsarbetet, tjänstedesign och konsekvensbedömningar.

Miljötjänster

Våra erfarna experter inom Försvarsfastigheter hjälper bland annat med miljö- och naturutredningar, undersökning och sanering av förorenad mark, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser och myndighetsförfaranden.
Ge feedback