Gå till innehållet

Ansvarstagande är en del av byggandet

”På våren publicerade Sitra rapporten Megatrender 2023 med ett mycket allvarligt budskap. Den viktigaste megatrenden i dag är att naturens bärkraft håller på att falla sönder och de miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser som detta medför. Det handlar om klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och långvarig överkonsumtion av råvaror. Försvarsfastigheter och hela Senatkoncernen har redan länge identifierat dessa utmaningar. Vi har varit aktiva och till och med föregångare i ansvarsarbetet inom fastighets- och byggbranschen", säger samhällsansvarsdirektör Timo Kanerva.

Timo Kanerva

Artiklar om ämnet

Ge feedback