Gå till innehållet

Försvarsfastigheter kämpar för sunda kaserner – vapnet är nolltolerans

Försvarsfastigheterna satsar kraftigt på att förebygga problem med inneluften: Försvarsmaktens hela byggnadsbestånd renoveras under det innevarande årtiondet och för att lösa problemen har man anställt egna inneluftexperter. ”När nationen ger sin bästa åldersklass till försvaret, måste vi garantera sunda och trygga förhållanden”, säger Matias Warsta, verkställande direktör för Försvarsfastigheter.

Matias Warsta

Artiklar om ämnet

Ge feedback