Gå till innehållet

Kontakt

Här finner du våra kontaktuppgifter och lokaler.
I vår e-tjänst kan du logga in på våra elektroniska tjänster, för vilka du har användaruppgifter.

E-tjänst

Senatfastigheter

Fågelviksgatan 5 A, PB 237
00530 Helsingfors

Registratorskontoret: kirjaamo@senaatti.fi
Tel. +358 294 833 203 (kl. 9 - 15.15)
Officiell servicebegäran och förfrågningar kan sändas till registratorskontoret.

Riksomfattande växel +358 294 830 000

FO-nummer 1503388-4

Våra lokaler

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@senaatti.fi

Dataskyddsombud Petri Konttinen.

Vår Marknadsföring och kommunikation är glada att hjälpa dig. Välja "Kommunikation" nedanför för att se våra kontaktuppgifter.

50 result

Försvarsfastigheters kontakt

Försvarsfastigheters kontaktuppgifter finns på Försvarsfastigheters webbsida.

Gå till sidan
Ge feedback