Gå till innehållet

Kontakt

Vi har kontor på 10 orter på olika håll i Finland. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Senatfastigheter
Fågelviksgatan 5 A, PB 237
00530 Helsingfors

Riksomfattande växel +358 294 830 000

FO-nummer 1503388-4

Dataskyddsombud Petri Konttinen
Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@senaatti.fi

Servicebegäran görs i tjänsten Senaattila, varifrån de förmedlas direkt till underhållspersonalen. Om ni inte har tillgång till tjänsten Senaattila, kontakta direkt fastighetsunderhållet.

Våra lokaler

Information

Vår Marknadsföring och kommunikation är glada att hjälpa dig.

Ta kontakt:

Marknads- och kommunikationsdirektör Sanna Jääskeläinen +358 40 830 8104

Kommunikationschef Outi Tarkka +358 40 579 4779

Fastighetsutveckling och -försäljning:
marknadschef Andreas Ylijärvi +358 40 050 2560

Kommunikationens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@senaatti.fi

Officiell servicebegäran kan sändas till e-postadressen senaatti@senaatti.fi

Adresser till registratorskontoren
Ge feedback