Gå till innehållet

Vi främjar systematiskt statens mål om koldioxidneutralitet i byggandet

Senatfastigheter har som mål att minska koldioxidavtrycket med minst 25 % vid nybyggnation som är värd över 2 miljoner och minst 15 % vid renovering under strategiperioden 2022–2025.

Koulun aula, jossa pitkät puiset pöydät ja  katsomo istumista ja oleilua varten

Artiklar om ämnet

Ge feedback