Gå till innehållet
Senaatti Hupi Turku

Hupi i Åbo

Hupi bjuder på en arbetsmiljö som stöder moderna arbetsmetoder. Hupi är avsedd för alla anställda inom statsförvaltningen.

Se Hupi i Åbo som 3D-presentation

Vad är Hupi?

Hupi hjälper experter vid olika ämbetsverk att bilda nätverk sinsemellan samt med sina partner och kunder. Möten i en mångsidig, inspirerande miljö skapar produktivt samarbete, nya verksamhetssätt och gemensamma arbetsmodeller.

Att använda Hupi är avgiftsfritt för ämbetsverken. Senatfastigheter vill på detta sätt främja kännedomen om den nya flexibla arbetsmiljön samt främja det nya arbetsmiljötänkandet och samarbetet mellan aktörerna inom statsförvaltningen. Hupi fungerar också som en flexibel lokalresurs för ämbetsverken. Besparingar uppstår när man inte behöver reservera arbetsrum för arbetstagare som tillfälligt kommer från andra orter.

Information om Hupi i Åbo

• Öppet mån-fre kl. 7.00-18.00
• Cirka 10 olika slags rum för möten och olika arbetsbehov; tyst rum, enskilt rum och rum för växelverkan
• WiFi-nätverk
• Café och restaurang på 2. våningen
• Städning

Hur kommer jag till Hupi i Åbo?

Hupi finns i anslutning till servicelokalerna i statens ämbetshus i Åbo på adressen Självständighetsplatsen 2, 1. vån.

Hupis lokaler kan bokas på förhand via mejl: virastotalo.turku@avarnsecurity.fi eller per telefon 040 669 2003. När du kommer anmäl dig i entréhallen. Var beredd att också visa upp ditt eget ämbetsverks personkort.

Du kommer till Hupi med kollektivtrafik från centrum. Det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser på byggnadens hamnsida. Cykelställ finns mot teatersidan på byggnadens innergård, Självständighetsplatsen 2.

Ge feedback