Gå till innehållet
Yleiskuva toimitiloista joissa ihmisiä sohvaryhmässä.

Aktivitetsbaserat kontor förutsätter ny verksamhetskultur

Ett aktivitetsbaserat kontor förutsätter att organisationen får en helt ny verksamhetskultur och ett nytt sätt att arbeta och leda arbetet. Vid utvecklingen av arbetsmiljön förenas de digitala och sociala dimensionerna med den fysiska lokalen. Senatfastigheter främjar smartare arbetsmetoder hos staten och som ett resultat av arbetet uppstår nya idéer och experiment om hur man kan arbeta på ett nytt smartare sätt.

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor?

I dag är kontorsarbetet inte längre bundet till tid, plats och i synnerhet inte till egna arbetsrum. Arbetet utförs flexibelt också hemma och t.ex. på tåget eller i ett café – och även vid andra tider än traditionella åtta till fyra.

De gamla stela kontorslösningarna stöder inte längre det moderna sättet att arbeta och således inte heller målen med arbetet. Aktivitetsbaserade kontor är lösningen.

9 kärnpunkter om det aktivitetsbaserade kontoret:

Ge feedback