Siirry sisältöön

Senatstationfastigheter Ab

Vi utvecklar järnvägstrafikens stationsområden i samarbete med städer och kommuner.

Vi planerar med vilka medel varje stationsområde bäst betjänar en hållbar stadsutveckling i sin omgivning.

Vår uppgift

Järnvägsstationer och deras omgivningar har en betydande roll vid planering och ordnande av boende, tjänster och mobilitet i framtidens centrumområden. Genom det nya bolaget får städer och kommuner en effektiv och sakkunnig partner för förnyelse av sina stationsområden och för en hållbar stadsutveckling.

Bolaget utvecklar användningsändamål för stationsområden i första hand genom planläggning och bidrar till att områdena på ett mångsidigt sätt kan användas för bostadsbyggande och affärsverksamhet samt som knutpunkter för trafik. Bolagets uppgift är också att sälja de fastigheter som det utvecklat.

Objekt runt om i Finland

  • 21 på orter

Varför Senatstationfastigheter Ab?

Bakomliggande orsak till att bolaget grundades är att statens fastighetstillgångar vid tågtrafikens stationsområden har spritts på flera aktörer. Hittills har ägandet spridits i allmänhet mellan Senatfastigheter, VR och Trafikverket (nuv. Trafikledsverket). Genom att koncentrera ägandet och ansvaret uppnås tydlighet och smidighet vid utvecklingen av områdena.

Bolaget inledde sin verksamhet i början av 2019 och ska i samarbete med städer och kommuner börja planera hur varje stationsområde som är på bolagets ansvar bäst betjänar en hållbar utveckling i sin omgivning

Fungerande lösningar för invånarnas bästa

Stationsområdena kring tågtrafiken ska vara välfungerande knutpunkter för tätare städer och kollektivtrafik. Stationsområdena ska inte enbart vara genomfartsplatser, utan de ska representera omgivningar där det är bra att bo, leva och bedriva affärsverksamhet.

Bolaget utvecklar fastigheterna i nära samarbete med städerna och kommunerna i första hand genom planläggningsmetoder, varefter det säljer fastigheterna. Bolaget kan efter egen prövning delta också i mer långt gående utveckling av fastigheterna med olika lokala bolag.

Aktuellt

Bolagets styrelse har inlett sin verksamhet i början av 2019 och utsåg vid sitt första sammanträde bl.a. bolagets verkställande direktör. I bolagets styrelse sitter också representanter för miljöministeriet, kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och Senatfastigheter.

Bolaget informerar om sin verksamhet och om aktuella nyheter på denna webbplats.

Ge feedback