Gå till innehållet

Arbetsmiljötjänster för ledningen

Vi hjälper statsförvaltningens organisationer att förnya sina arbetssätt och genomför fungerande, säkra och arbetsstödjande arbetsmiljöer. Vår vision är att finska staten är en föregångare inom nya arbetssätt och arbetsmiljöer.

Vi främjar produktivt arbete och organisationernas prestanda

Vi stöder våra kundorganisationers strategiska mål och kärnverksamhet genom att utveckla arbetsmiljöns alla dimensioner (fysiska – digitala – sociala) på ett övergripande sätt. Vi främjar produktivt arbete och organisationernas prestanda genom att stödja nya sätt att arbeta och genom att sörja för personalens välbefinnande. Omsorgsfullt utformade arbetsmiljöer är effektiva när det gäller användningen av utrymmet och medför således inbesparingar i lokalkostnaderna och minskar klimatbelastningen. I arbetsmiljölösningarna säkerställer vi alltid att lokalerna är sunda och säkra samt beaktar statens totalintresse och samhällsansvar.

Våra arbetsmiljötjänster för ledningen

Arbetsmiljöledning

Vi hjälper till att leda arbetsmiljön på ett målinriktat och övergripande sätt.

Utveckling av arbetsmiljön

Vi gör det möjligt att utveckla arbetsmiljöns fysiska, digitala och sociala dimensioner som en helhet.

Stöd för förändringsledning

Vi hjälper till att genomföra förändringarna i arbetsmiljön på ett kontrollerat och smidigt sätt.

Utveckling av informationsarbetet

Vi coachar i välbefinnande och prestanda som stöder färdigheter och arbetsmetoder i multilokalt arbete.

Tjänstedesign

Vi hjälper till att utveckla användarorienterade tjänster med hjälp av designmetoder.

Konsekvensbedömning och processanalys

Vi utvärderar konsekvenserna vid projekt med ändringar i arbetsmiljön och identifierar fördelarna.

Vi gör förändringsresan och arbetet i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö till en smidig upplevelse

Våra andra tjänster

Lokaltjänster

Utöver lokalerna och arbetsmiljöerna erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av tjänster i anslutning till lokalerna centraliserat från ett ställe. Till våra lokaltjänster hör bland annat rengöringstjänster, kontorstjänster, mötes- och cateringtjänster, idrifttagnings- och flyttningstjänster samt inredningstjänster.

Digitala lokaltjänster

Det dagliga arbetet löper smidigt när datakommunikationsförbindelserna och skärmarna på arbetsställena fungerar och är enhetliga i hela landet. Vi utrustar de avtalade lokalerna med AV-teknik som möjliggör enkla kontakter och smidiga möten. Vi har också infoskärmar eller tjänster som mäter utnyttjandegraden.

Säkerhetstjänster

Vi hjälper statsförvaltningens organisationer att optimera säkerheten i sin arbetsmiljö till rätt nivå. Vid behov genomför vi säkerhetslösningarna och upprätthåller den valda säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetensen till exempel genom utbildning.

Miljötjänster

Våra erfarna experter inom Försvarsfastigheter hjälper bland annat med miljö- och naturutredningar, undersökning och sanering av förorenad mark, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser och myndighetsförfaranden.
Ge feedback