Gå till innehållet
Kiasman rakennuksen lasiseinän edessä nurmikolla istuu ihmisiä.

Statens fastigheter

Vi förvaltar, utvecklar och upprätthåller statens byggda fastighetsförmögenhet. Vårt fastighetsbestånd är mycket mångsidigt och omfattar bland annat kontor och försvarsmaktens lokaler, polis- och rättshus samt fängelser, gränsbevakningsväsendets och tullens lokaler samt museer.

  • 8 600 byggnader
  • 5,9 statens eget lokalbestånd, milj. m2
  • 600 skyddade byggnader
  • 657 koncernens investeringar, milj. euro

Objekt till salu

Vi säljer fastigheter och byggnader som inte längre används av staten. Bland de fastigheter som säljs finns värdebyggnader, objekt för fastighetsutveckling och även mindre objekt.

Läs mer om objekt som finns till salu (på finska)

Byggprojekt

Vi har årligen över 100 pågående byggprojekt på olika håll i Finland. Vi bygger nytt och totalrenoverar gamla objekt enligt kundernas behov. Största delen av investeringarna är reparationsprojekt.

Läs mer om byggprojekten (på finska)

Byggherreverksamhet

Vi låter bygga nya lokaler för statsförvaltningen och totalrenoverar och förnyar det äldre fastighetsbeståndet i enlighet med kundernas behov. Vårt mål är att stödja och effektivisera kundens verksamhet, minska statens lokalkostnader och säkerställa att statens helhetsintresse tillgodoses.

Läs mer

Fastighetshandel

I enlighet med statens fastighetsstrategi utvecklar vi den fastighetsförmögenhet som inte längre används av staten så att den kan säljas på fastighetsmarknaden. Senatfastigheter är en offentlig aktör som vid försäljningen tillämpar ett öppet och icke-diskriminerande förfarande.

Fastighetsutveckling

Vi utvecklar och planlägger statligt ägda fastigheter och markområden för försäljning. Tillsammans med våra partner vill vi hitta ett nytt liv för fastigheter och områden som staten inte längre använder. Vi har lyckats när fastigheten och dess omgivning har utvecklats och fått ett nytt värde för de nya ägarna.

Utveckling av stationsområden

Vi utvecklar stationsområdena för tågtrafiken i samarbete med städerna och kommunerna. Vi planerar på vilket sätt varje stationsområde bäst tjänar en hållbar stadsutveckling i sin omgivning.

Uthyrning

Vi hyr lokaler till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och producerar de tjänster som kunderna behöver i fastigheterna. Lokalerna hyr vi ut genom statens eget fastighetsbestånd, men också genom den privata marknaden när staten inte har en lämplig lokal.
Ge feedback