Gå till innehållet

Bli en del av Senatfastigheters inspirerande arbetsgemenskap

Vi är den största och mest mångsidiga fastighetsägaren i Finland. Vi skapar utrymme för framgång. Detta är den bästa utsiktspunkten för branschens utveckling som man kan tänka sig.

Våra urvalsprocesser

Vi informerar om lediga jobb på vår webbplats, via elektroniska sökkanaler eller i tidningar. Efter att vi har tagit emot ansökningarna ingår i vår urvalsprocess videointervjuer, intervjuer ansikte mot ansikte och lämplighetsbedömningar som den sökande får respons på. Alla som deltar i ansökningsprocessen meddelas personligen per e-post eller telefon. Med sökandens samtycke gör vi en säkerhetsutredning innan anställningen börjar.

Senatfastigheter som arbetsgivare

Vi strävar på många olika sätt efter att säkerställa att våra anställda har förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Vi satsar konsekvent på att utveckla våra anställdas yrkesskicklighet och kompetens.

Ansvarsfull arbetsgivare

Typiska uppgifter hos Senatfastigheter

Som anställd vid Senatfastigheter blir du en del av en engagerad och entusiastisk arbetsgemenskap. Typiska uppgifter hos oss är att upprätthålla och utveckla kundrelationer, utveckla arbetsmiljökoncept och fungera som konsult inom förändringsledarskap, planera och genomföra byggprojekt, administrera fastigheter, köpa och hyra fastigheter, utveckla och sälja fastigheter.

Dessutom har vi olika sakkunniguppgifter vid enheter som stöder affärsverksamheten, såsom inom ekonomi, personaladministration, marknadsföring och kommunikation samt vid enheten för strategi, utveckling och kvalitet.

Läs mer om våra experter

Typiska uppgifter i Försvarsfastigheter

Försvarsfastigheter erbjuder arbete inom olika uppgifter som stöder försvaret. Vi är en sakkunnigorganisation inom försvarsförvaltningens fastighets- och miljöområde.

Vi erbjuder arbetsuppgifter på olika nivåer inom flera branscher, som fastighetstjänster, städtjänster, tekniska tjänster, energitjänster, byggnadstjänster och miljötjänster.

Jobba på Försvarsfastiheter
Ge feedback