Gå till innehållet

Så här gör vi

På denna sida finns svaren på de vanligaste frågorna om statens fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Sidan är avsedd för alla dem som är intresserade av att veta hur denna nationalförmögenhet på 4,8 miljarder euro förvaltas.

Hur sköts statens fastighetsegendom?

Staten har nästan 9 000 byggnader. I dem finns lokaler på sammanlagt 5,9 miljoner kvadratmeter. I byggnaderna ingår 600 skyddade objekt såsom polis- eller tingshus, fängelser, laboratorier, museer, ministeriernas och ämbetsverkens kontorslokaler samt Försvarsmaktens objekt.

Statens fastigheter förvaltas av Senatkoncernen, som lyder under finansministeriets styrning och består av Senatfastigheter som är moderaffärsverket och dotteraffärsverket Försvarsfastigheter. Försvarsministeriet styr Försvarsfastigheter när det producerar tjänster för Försvarsmakten och de partner som Försvarsmakten definierat. Senatkoncernens verksamhet styrs av statens lokalstrategi och fastighetsstrategi.

Senatkoncernen utvecklar och upprätthåller statens byggda fastighetsförmögenhet. Senatkoncernen eftersträvar inte vinst utan producerar till självkostnadspris fungerande och säkra lokaler till stöd för statens verksamhet och personalens arbete för alla förhållanden.

Under de senaste tio åren har statens fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning förändrats avsevärt. Det centraliserade systemet har konstaterats fungera och man har kunnat spara på lokalkostnaderna samtidigt som fastighetsbeståndet är i bättre skick än någonsin.

Sanna Jääskeläinen.

Alla insåg genast behovet av energibesparingar

”På hösten inledde vi snabbt ett energisparprogram som gav goda resultat redan under vintern. Tillsammans med våra kunder uppnådde vi stora besparingar", säger Sanna Jääskeläinen, chef för Senatfastigheters energisparprogram.

Läs mer

Försvarsfastigheter

Vi ansvarar för försvarsförvaltningens fastigheter, underhållet av dem och ordnandet av tjänsterna i alla säkerhetssituationer. Beredskap, förberedelser och ansvar står i centrum för all vår verksamhet. Vi skapar lokaler för framtiden och säkerheten.

Läs mer

Samhällsansvaret styr allt vi gör

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter – byggnadernas kulturella värde inte att förglömma.

För bättre inomhusförhållanden

Vi vill se till att alla som vid ämbetsverk, anstalter, kaserner och kontor arbetar för välfärd, ordning och säkerhet i Finland har de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt arbete.

Energisparprogrammet minskar energikostnaderna

Vårt mål är att hjälpa Finland att klara av den besvärliga vintern på energimarknaden och att stävja den kraftiga ökningen av energikostnaderna.

Försäljningen av överflödiga fastigheter medför inbesparingar för staten

Fastigheter som enligt statens fastighetsstrategi blir överflödiga för staten säljs och det kapital som är bundet till dem kan kanaliseras till statens övriga behov.
Ge feedback