Gå till innehållet

Användarvillkor

Användarvillkor för webbplatsen

Läs omsorgsfullt användarvillkoren. Då du använder webbplatsen godkänner du användarvillkoren som sådana. Om nedan hänvisas till “Senaatti” avses med detta Senatfastigheter.

Upphovsrätt

Rättigheter till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen har Senatfastigheter eller annan informationsproducent som nämns i samband med materialet.

Användning av textmaterialet och länkar till det är tillåtet i sammanhang som iakttar god sed, då källan anges. Vid användning av materialet som sådant för kommersiellt syfte ska om detta alltid avtalas separat med Senatfastigheter.

Bilder och nyttjanderätt av dem

Nyttjanderätten till bilderna på vår webbplats har endast Senatfastigheter. Bilder får inte användas i andra sammanhang.

Observera att Senatfastigheters bilder kan laddas ned genom vår materialbank.

Rättsligt förbehåll

Senatfastigheter svarar för webbplatsen.

Ifråga om innehållet på webbplatsen har man på alla sätt strävat efter korrekthet och tidsenlighet. Senatfastigheter svarar inte för kostnader eller skador som eventuella fel på webbplatsen förorsakar användaren. Senatfastigheter svarar inte heller för sådan olägenhet, som beror på teknisk störning eller på material som länkats till webbplatsen och som har publicerats av utomstående part.

Då du övergår till länkade sidor tillämpas denna webbplats egna användarvillkor. Senatfastigheter svarar inte för korrektheten hos uppdateringar, publikationer eller uppgifter som framförts på dessa tredje parters webbplatser. En länk som finns på en webbplats till en tredje parts webbplats innebär inte att Senatfastigheter på något sätt skulle vara ansvarig för webbplatsens verksamhet eller för de produkter och tjänster som erbjuds på dessa sidor.

Senatfastigheter har rätt men inte skyldighet att följa upp och kontrollera sådana områden av webbplatsen, där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Senatfastigheter svarar inte för innehållet i kommunikationen oavsett, om på det tillämpas upphovsrättsskydd, skydd mot ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar. Senatfastigheter kan efter egen prövning från sin webbplats avlägsna material som det anser vara osakligt och som en användare skickat.

Senatfastigheter kan inte garantera konfidentialiteten hos meddelanden som skickats i det öppna nätverket. Användarna ska undvika att skicka konfidentiella uppgifter med e-post. Senatfastigheters krypterade e-post finns på adressen https://turvaposti.senaatti.fi

Material på webbplatsen kan inte anses som ett bindande erbjudande, en uppmaning eller en förbindelse av Senatfastigheter.

Senatfastigheter förbehåller sig rätten att uppdatera, granska och ändra på användarvillkoren samt på webbplatsens innehåll och utseende. Användaren gör klokt i att tidvis kontrollera de gällande användarvillkoren genom denna sida.

Behandling av personuppgifter

Senatfastigheter har förbundit sig att skydda integriteten för dem som besöker dessa sidor och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vid användning av webbplatsen insamlas allmänna statistikuppgifter som används för att utveckla webbtjänsterna. Sådana uppgifter är bl.a.

– nedladdade sidor

– tidpunkt

– webbläsare och operativsystem.

Från vår webbplats sparar vi endast kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat har gett, så att vi kan svara på användarens kontaktbegäran, frågor eller annan respons samt för att skicka nyhetsbrev som användaren beställt.

Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar om webbplatsen ger Senatfastigheters marknadsföring och kommunikation:

Outi Tarkka, kommunikationschef
+358 40 579 4779
Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@senaatti.fi

Ge feedback