Gå till innehållet

Lokaltjänster

Utöver lokalerna och arbetsmiljöerna erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av tjänster i anslutning till lokalerna centraliserat från ett ställe. Till våra lokaltjänster hör bland annat rengöringstjänster, kontorstjänster, mötes- och cateringtjänster, idrifttagnings- och flyttningstjänster samt inredningstjänster.

Lämpligaste tjänstelösning – färdiga tjänstekoncept enligt behov och situation

Våra flexibla tjänster beaktar också specialbehov i anslutning till tjänsten och föränderliga behov. I alla våra tjänstehelheter ingår tjänsteledning och kvalitetsövervakning. Vid behov tillhandahåller vi experttjänster inom lokalitetstjänster exempelvis för att stödja konkurrensutsättning.

Vi konkurrensutsätter och levererar alla tjänster i anslutning till lokaliteter. Vi producerar lokalitetstjänster i synnerhet på ställen med många användare. Det är effektivt att gemensamt konkurrensutsätta tjänster för många användare, det ger skalfördelar och sparar resurser. Vi har ett nära samarbete med Hansel Ab och upphandlar tjänster med beaktande av samhällsansvaret.

Våra lokaltjänster

Nyckelfärdiga lokaler

Vi levererar helheten enligt principen nyckelfärdiga lösningar. Vi kartlägger ur statens lokalutbud eller på den privata marknaden en lokallösning som motsvarar ditt behov. Vi sköter kartläggningen av lokalalternativen, förhandlingen om avtal och övervakningen av ändringsarbeten. Vid behov hjälper vi med att omstrukturera onödiga hyresavtal.

Vi säkerställer att arbetsmiljön med full service är inflyttningsklar avtalsenligt. Vi hjälper er att snabbt och smidigt komma igång med det produktiva arbetet. Vi säkerställer en kontinuerlig utveckling genom att finjustera arbetsmiljön och arbetssätten samt genom att administrera tjänsteavtal.

Våra andra tjänster

Digitala lokaltjänster

Det dagliga arbetet löper smidigt när datakommunikationsförbindelserna och skärmarna på arbetsställena fungerar och är enhetliga i hela landet. Vi utrustar de avtalade lokalerna med AV-teknik som möjliggör enkla kontakter och smidiga möten. Vi har också infoskärmar eller tjänster som mäter utnyttjandegraden.

Säkerhetstjänster

Vi hjälper statsförvaltningens organisationer att optimera säkerheten i sin arbetsmiljö till rätt nivå. Vid behov genomför vi säkerhetslösningarna och upprätthåller den valda säkerhetsnivån samt utvecklar säkerhetskompetensen till exempel genom utbildning.

Arbetsmiljötjänster för ledningen

Vi hjälper till att förnya arbetsmiljöerna och sätten att arbeta. Vi engagerar, entusiasmerar och aktiverar de anställda i förändringen. Våra tjänster omfattar bland annat arbetsmiljöledning, förändringsledning, utveckling av informationsarbetet, tjänstedesign och konsekvensbedömningar.

Miljötjänster

Våra erfarna experter inom Försvarsfastigheter hjälper bland annat med miljö- och naturutredningar, undersökning och sanering av förorenad mark, miljötekniskt byggande, lösningar inom cirkulär ekonomi, uppföljning av miljökonsekvenser och myndighetsförfaranden.
Ge feedback