Siirry sisältöön

Organisaatio

Kolme henkilöä työskentelee pöydän ääressä kannettavien tietokoneiden kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen organisaatio muuttui merkittävästi vuoden 2021 alussa, kun puolustushallinnon kiinteitöihin keskittyvä Puolustuskiinteistöt-liikelaitos perustettiin osaksi Senaatti-konsernia.

Senaatin uuteen organisaatioon voi tutustua tarkemmin kotisivuillamme

Vuoden 2020 organisaatio

Vuonna 2020 Senaatti-kiinteistöt muodosti liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuului 14 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2020 lopussa 445 (405).

Toimipisteitä oli 10 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.  Muut toimipisteet olivat Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Rovaniemi ja Vaasa.

Senaatilla on matriisiorganisaatio, jossa ensisijaisessa liiketoiminta- ja tulosvastuussa olivat kolme toimialaa, joihin oli koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastasi operatiivinen yksikkö, jonka alaisuudessa toimi Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio: Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueet, joita kutakin johtaa aluejohtaja.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukivat kuusi palveluyksikköä:

  • strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
  • talous ja lakiasiat
  • kiinteistökehitys ja -myynti
  • henkilöstöresurssit ja kehittäminen
  • markkinointi ja viestintä
  • sisäinen tarkastus.

Vuoden 2020 organisaatiokaavio:

Organisaatio kuvattuna kaaviona.Senaatilla on hallitus, jonka alaisuudessa toimitusjohtaja toimii. Senaatilla on matriisiorganisaatio, jossa kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa operatiivinen yksikkö, jonka alaisuudessa toimii Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio. Alueita on neljä: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Operatiivinen yksikköön kuuluu myös rakennuttamisyksikkö, työympäristöyksikkö sekä toimitila- ja ylläpitopalvelut. Senaatin toimintaa tukevat lisäksi kuusi palveluyksikköä, jotka ovat strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta. talous ja lakiasiat. kiinteistökehitys ja -myynti.henkilöstöresurssit ja kehittäminen.markkinointi ja viestintä. sisäinen tarkastus.
Give feedback