Siirry sisältöön

Kumppanit

 

Aulatyöntekijä ohjeistaa asiakasta.

Senaatin toiminnassa kumppaneilla eli palveluntuottajilla on merkittävä rooli. Noin 90 % Senaatin työtehtävistä ostetaan palvelutoimittajilta. Toimittajia oli vuonna 2020 yhteensä 3 259 (3 600).

Toimittajayhteistyön tavoitteena on laadukas, tehokas ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyösuhde. Toimittajaverkoston johtamisen yksi keskeinen työkalu ovat puitesopimukset, jotka keventävät ja tehostavat Senaatin käytännön hankintoja ja joilla varmistetaan palveluiden saatavuus ja laatu. Senaatilla on puitesopimuskumppaneita kaikissa keskeisissä toiminnoissaan: rakennuttamisessa, ylläpidossa ja palveluissa.

Puitesopimukset edistävät toimittajien ja Senaatin oman toiminnan kehittymistä. Toimittajilla on mahdollisuus viedä Senaatin turvallisuus- ja muut ohjeistukset osaksi oman organisaationsa toimintaa.

Kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatin toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään tarvittaessa kehityskokouksia toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Yhteiskuntavastuullisesti toimiva toimittajaverkosto on keskeinen tavoite Senaatille. Toimittajien työehtosopimusten, ympäristö-, työturvallisuus- ja  tilaajavastuulainsäädännön sekä taloudenpitoon ja tietoturvallisuuteen liittyvien velvoitteiden noudattamista seurataan aktiivisesti. Näihin asioihin liittyvät velvoitteet ja toimittajaan kohdistuvat vaatimukset pyritään kuvaamaan jo tarjouspyynnössä ennen varsinaisen hankinnan käynnistämistä.

Give feedback