Siirry sisältöön

Työllistämisjalanjälki

Senaatti työllistää erityisesti ja rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita. Senaatilla on käynnissä ennätysmäinen investointiohjelma, millä on positiivinen vaikutus myös työllistämiseen seuraavinakin vuosina.

Senaatin työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä vuonna 2020 olivat lähes 4 200 (2019: 3 700) henkilötyövuotta (htv).

Senaatin työllistävyyden kasvu johtui ennen kaikkea rakennuttamisesta. Senaatin rakennusalaa työllistävät investoinnit eli perusparannukset ja uudisrakentaminen nousivat vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna ja olivat 2 500 (2019: 1 900) henkilötyövuotta.

Senaatin työllistävyysvaikutuslaskenta perustuu VATTin tekemään laskentamalliin, jossa on tarkasteltu VATTin panos-tuotos-aineistoja Senaatin päätoimialoilta, joita ovat muun muassa rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Mallin avulla voidaan laskea työllistävyysvaikutukset toteutuneiden kustannusten perusteella.

 

Give feedback