Siirry sisältöön

Henkilöstö

Neljä henkilöä istuu taukotilassa.

Vuonna 2020

  • 445 työntekijää
  • Keski-ikä on 46,2 vuotta
  • Miehiä on 55,5 % ja naisia 44,5 %
  • 73 %:lla on korkeakoulututkinto
  • 97 % on vakituisessa työsuhteessa
  • Henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2020 historiallisen korkealla: kokonaisvaltaista sitoutumista mittaava People Power -indeksi nousi AA+ tasolle, ja Senaatti on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Senaattilaisten toimintaa ohjaavat arvot

Senaattilaisena minä

Toimin avoimesti.

Luottamus meitä kohtaan syntyy avoimuudesta. Avoimuus merkitsee hyvää kommunikointia, läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta.

Saavutan tuloksia yhteistyöllä.

Uskomme yhteistyöhön ja kuunteluun. Olemalla lähellä asiakasta löydämme parhaat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut tämän tarpeisiin, valtion kokonaisedun huomioiden.

Olen vastuullinen suunnannäyttäjä.

Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Give feedback