Siirry sisältöön

Turvallisuus

Toimitiloihin ja työympäristöihin liittyvien turvallisuuspalvelujen kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Senaatin turvallisuuspalveluiden asiantuntijaosaamista on lisätty ja toimintaa on organisoitu kattamaan paremmin asiakkaiden tarpeita valtakunnallisesti ja entistä kokonaisvaltaisemmin. Vuoden aikana toimintansa aloitti Senaatin turvallisuuspalvelukeskus, jonka kapasiteettia ja palvelutarjontaa kasvatetaan vaiheittain.

Turvallisuuspalveluja kehitettiin vastaamaan kysyntää

Case: Senaatin uusi turvallisuuspalvelukeskus valvoo valtion toimitilojen turvallisuutta 24/7
Valtion kiinteistöjen turvallisuusvalvonta on huhtikuusta 2020 asti keskitetty Senaatilla yhteen paikkaan. Turvallisuuspalvelukeskus on tekniikaltaan ja osaamiseltaan Suomen modernein, ja sen vastuulla on eri puolilla maata sijaitsevien valtion kiinteistöjen turvateknisten laitteiden pääkäyttö- ja etävalvontapalvelut.Keskus huolehtii myös muun muassa kulunvalvonnasta sekä turvallisuuteen liittyvien palvelupyyntöjen käsittelemisestä ja lupamenettelyistä.
”Tilannekuvan hallinta, toimintojen koordinointi ja tapahtumista raportointi kuuluvat palveluumme, ja Senaatin työntekijät hoitavat koko prosessin. Asiakas voi keskittyä ydintoimintoihinsa, kun me tulemme vastaamaan toimitilojen turvallisuudesta kellon ympäri”, Senaatin turvallisuuspalvelukeskuksen päällikkö Pia Leivo sanoo.
Lue lisää

Turvallisuusyksikön vastuulla on Senaatti-konsernin turvallisuuden hallinnan koordinointi ja ohjaus sekä Senaatti-kiinteistöjen organisaatioturvallisuuden, varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan toimeenpanon ohjaus ja varmistaminen.

Turvallisuuden ja varautumisen varmistamisella tuetaan Senaatin liiketoimintaa.

Yksikkö tuottaa Senaatin asiakkaille turvallisuuspalveluita ja -ratkaisuja, suunnittelee ja toteuttaa turvallisuusprojekteja ja -toimenpiteitä sekä avustaa hankkeista ja palvelutuotannosta vastaavia kaikissa eri vaiheissa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssä korostuu koordinointi ja konsultointi.

Yksikön tehtävänä on myös turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen ohjeistaminen, kouluttaminen, varmistaminen (mm. tarkastukset ja auditoinnit) ja viestintä sekä sidosryhmäturvallisuuden kehittäminen ja tähän liittyvän toiminnan koordinointi.

Varautumisen ja suojelujohtamisen palvelut

Varautumisen palveluita kehitettiin jalostamalla Senaatin ja asiakkaan välistä varautumisen sopimus- ja toimintamallia valittujen asiakkuuksien kanssa. Pilottien myötä oli vuoden aikana tarkoitus arvioida valikoitujen asiakkuuksien kriittisimpien kohteiden varautumisen tasoa ja sopia toimenpiteistä varautumisen kehittämiseksi. Koronapandemiasta johtuen kohdetarkastelut jouduttiin siirtämään tulevalle vuodelle.

Osana varautumisen palveluita Senaatin keskitetty pelastussuunnitelmajärjestelmä jalkautettiin osaksi valittujen virastotalojen palo- ja pelastusturvallisuutta.

Turvallisuuspalvelukeskuksen toiminta laajenee keväällä ympärivuorokautiseksi

Kehitimme turvallisuuspalveluitamme kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien pääkäytön ja tilojen valvonnan osalta, jotta voisimme auttaa asiakkaitamme entistä sujuvammin sekä laajemmin vuorokauden jokaisena hetkenä.

Tavoitteemme on tarjota innovatiivisia ja turvallisia ratkaisuja, jotka perustuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Käynnistimme vuoden 2020 keväällä arkisin toimivat turvallisuusjärjestelmien pää- ja etäkäyttöpalvelut.

Voidaksemme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin laajennamme palveluidemme tarjontaa ympärivuorokautiseksi kevään 2021 aikana.

Vuoden lopulla valmistuvat Turvallisuuspalvelukeskuksen uudet tilat toteutetaan Senaatin hallinnoimiin tiloihin, Senaatin omalla henkilökunnalla ja ICT- ja turvaratkaisuilla. Uusiin tiloihin valmistuu standardin ( SFS-EN 50518:2019 ) mukainen hälytyskeskus.

Turvallisuusjohtaminen on suunnitelmallista ja tukee liiketoimintaa

Organisaatioturvallisuuden laadukas toteuttaminen varmistaa osaltaan Senaatti-kiinteistöjen lailliset toimintaedellytykset, tuotannon ja toiminnan häiriöttömyyden sekä suojaa asiakkaita, henkilöstöä, omaisuutta, tietoja ja ympäristöä onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Organisaatioturvallisuuden johtaminen arvioitiin ulkopuolisen tahon toimesta, selvitettiin henkilöstön sitoutuminen turvallisuuteen sekä käynnistettiin arvioinnin ja selvityksen edellyttämät kehittämisen toimenpiteet.

Koronatilanteeseen varautuminen

Koronapandemian aikana Senaatin tehtävänä on varmistaa, että valtion työtilat ovat käytettävissä turvallisesti ja koronaan liittyvät varautumistoimenpiteet on huomioitu kattavasti. Olimme mukana muun muassa laatimassa toimitiloihin liittyviä ohjeita valtionhallinnolle.

Perustimme Senaattiin toimitusjohtajan johdolla varautumisryhmän, jossa ovat mukana keskeisimpien toimintojen edustajat. Ryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta, THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia ja koordinoi tarvittavia varautumistoimenpiteitä ja viestintää niin senaattilaisille kuin asiakkaille.

Tavoitteenamme on varmistaa asiakkaillemme keskeisen palvelutuotannon toimivuus ja jatkuvuus myös poikkeustilanteissa.

Teemme edelleen tiivistä yhteistyötä kaikkien palvelutoimittajiemme kanssa ja suunnittelemme yhdessä varautumistoimenpiteitä. Kaikessa Senaatin toiminnassa sekä palvelutuotannossa noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia ja linjauksia. Esimerkiksi siivouksen ja puhtaanapidon palvelutoimittajat on ohjeistettu työskentelemään THL:n ja TTL:n ohjeiden mukaisesti. Asian tärkeys on nostettu esille myös siivoojille suunnatuissa koulutuksissa

Varotoimenpiteenä suljimme valtion henkilöstön yhteisessä käytössä olevia tiloja kuten Sesam-työtilat, Hupi-tilat Helsingissä ja Turussa, Lab 2.0 Helsingissä. Myös Senaatin hallinnassa olevat virastotalojen yhteiset kuntosalit on tartuntariskin minimoimiseksi suljettu toistaiseksi.

Give feedback