Siirry sisältöön

Verojalanjälki

Senaatti maksoi vuonna 2020 veroja yhteensä 47,4 (64,1) milj. euroa. Selkeästi suurin vero oli kiinteistövero. Vuonna 2020 Senaatti sai arvonlisäveropalautuksia 5,6 milj. euroa investointien suuren määrän vuoksi.

Senaatti on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöliiketoiminnasta. Senaatti ei ole tuloveronalainen tuloista, jotka se saa valtion tarpeita palvelevasta käytöstä, mutta on tuloverovelvollinen kunnille tulosta, jonka se saa yksityishenkilöiltä, osakeyhtiöiltä ja säätiöiltä, yhdistyksiltä ym.

Senaatin maksamien tuloverojen määrä vuonna 2020 oli 1,4 milj. euroa. Senaatti ei ole verovelvollinen kiinteistömyyntien myyntivoitoista eikä valtioasiakkaiden vuokraustoiminnasta.

Senaatilla ei ole erillistä verostrategiaa. Vastuu veroasioista on talousyksiköllä. Teemme aktiivista työtä liittyen talousrikollisuuden ja veronkierron torjunnassa.

Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalueesta:

  • Välittömät verot (esim. tulovero, erilaiset työnantajamaksut, varainsiirtoverot, kiinteistöverot jne.).
  • Välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun/tuotteen hintaa, mutta jonka myyjä tilittää, esim. vakuutusmaksuvero jne.).
  • Tilitetyt verot (esim. ennakonpidätykset, lähdeverot, arvonlisäverot
M€ 2020
Kiinteistövero 28.6
Tulovero 1.4
Arvonlisävero (tilitettävät-vähennettävät erotus) -5.6
Sosiaalivakuutusmaksut yht 5.5
Vakuutusmaksuvero 0.1
Varainsiirtovero 5.9
Sähkövero arviolta 3.4
Ennakonpidätykset henkilöstön palkoista 8.1
VEROT YHT 47.4

 

Give feedback