Siirry sisältöön

Hallinto ja johto

Hallitus vuonna 2020

  • asiakaspäällikkö Jari Auer (henkilöstön edustaja) varajäsenenään erityisasiantuntija Joni-Marko Laine.
  • johtaja Ulla Hiekkanen-Mäkelä, Business Finland
  • DI Kari Ruohonen, varapuheenjohtaja
  • finanssineuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö
  • kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, puheenjohtaja
  • ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, puolustusministeriö (ei kuvassa)

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa tulee olla liikelaitoslain (1062/2010) ja sitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen (1292/2010) mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden lisäksi vähintään kolme ja enintään neljä jäsentä. Yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa liikelaitoksen henkilöstöä ja olla liikelaitoksen palveluksessa. Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta.

Hallituksen jäsenten valinnassa ja nimittämisessä noudatetaan lisäksi valtion omistajaohjauspolitiikassa vahvistettuja periaatteita, jotka liittyvät muun muassa tasa-arvoasioiden toteutumiseen.
Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulisi olla liikelaitoksesta  riippumattomia. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta kerran vuodessa siten, että tieto on jäseniä asettavan ministeriön käytettävissä asettamispäätöstä valmisteltaessa.

Johtoryhmä vuonna 2020

Jari Sarjo, toimitusjohtaja *
Mikko Ahola, talousjohtaja, talousyksikkö *
Sanna Jääskeläinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja *
Kaj Hedvall, johtaja, strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö *
Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, toimistot-toimiala *
Ilkka Koponen, lakiasiainjohtaja
Tuomas Lehmusmetsä, turvallisuusjohtaja
Tuomas Pusa, toimialajohtaja, ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala *
Jussi Hirvelä, tietohallintojohtaja, tietohallintopalvelut
Pauli Rantamäki, aluejohtaja, Länsi-Suomen alue
Tina Karike, johtaja, henkilöstöresurssit ja kehittäminen *
Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, operatiivinen yksikkö
Juha Lemström, operatiivinen johtaja, operatiivinen yksikkö *
Jari Panhelainen, toimialajohtaja, puolustus ja turvallisuus -toimiala *
Risto Rautiola, aluejohtaja, Pohjois-Suomen alue
Jyrki Reinikainen, aluejohtaja, Itä-Suomen alue
Mauri Sahi, johtaja, kiinteistökehitys ja -myynti
Petri Turku, aluejohtaja, Etelä-Suomen alue *
*-merkityt ovat toimineet myös työvaliokunnan jäseninä.

Nykyisen johtoryhmän tarkempi esittely kotisivuillamme.

Uusi organisaatio vuoden 2021 alusta

Senaatti-kiinteistöt on valtionvarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos, jonka toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla ja Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.

Valtion liikelaitos toimii sidosyksikköasemassa ja tuottaa palveluja pääsääntöisesti valtionhallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

Senaatti-kiinteistöjen hallinto ja johtaminen on kuvattu kattavasti kotisivuillamme kohdassa Tietoa meistä.

Senaatin organisaatio muuttui vuoden 2021 alussa, mikä vaikutti myös johtoryhmän kokoonpanoon.

Give feedback