Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä armeijan vaatteissa keskustelee käytävällä.
Kaksi henkilöä armeijan vaatteissa keskustelee käytävällä.

Uudistunut Senaatti-konserni

Vuoden suuri ponnistus oli Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksen perustaminen. Uudessa organisaatiossa pystymme palvelemaan puolustushallinnon tarpeita entistä pitkäjänteisemmin ja paremmin. Hyvin edenneen valmisteluhankkeen myötä uusi Senaatti-konserni ja sen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt aloittivat toimintansa suunnitellusti vuoden 2021 alussa. Uudessa konsernissa on 1 200 työntekijää.

Organisaatiomuutos suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa. Massiivinen muutostyö sai runsaasti kiitosta Senaatin ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen työntekijöiltä yhteisessä henkilöstötutkimuksessa.

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Senaatin tehtävänä on tuottaa valtionhallinnolle sen toimintaa tukevat ja tehokkaat työympäristöt kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen.

Senaatin liiketoiminta perustuu työympäristöjen ja kiinteistövarallisuuden kehittämiseen, toimitilojen  vuokraukseen sekä toimitiloihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Senaatti huolehtii valtion kiinteistövarallisuudesta valtion kokonaisedun huomioiden ja kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen.

Senaatti on valtion sisäinen palveluyksikkö ja tuottaa palveluita liikelaitoslain mukaisesti ensisijaisesti valtionhallinnolle. Palvelutarjonta kattaa kaiken toimitilojen vuokrauksesta ja ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja Senaatti huolehtii toimitiloihin liittyvistä asioista.

Senaatti toimii liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Senaatin omaisuus on Suomen valtion omistuksessa ja osoitettu liikelaitoksen omistajahallintaan.

Senaatilla ei ole julkisen hallinnon tehtäviä eikä viranomaistehtäviä. Liikelaitoslain periaatteiden mukaan niitä ei myöskään saa sille asettaa. Senaatin toiminnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).

Senaatin toiminta ja asema perustuvat valtion liikelaitoksista annettuun lakiin (1062/2010) ja 1.1.2021 alkaen myös lakiin (1018/2020) Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä edellisten perusteella annettuihin muihin säädöksiin. Senaatti muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 14 tytäryhtiötä.

Give feedback