Siirry sisältöön

Talousrikollisuuden torjunta

Työmies kävelee katolla.

Merkittävänä kiinteistö- ja rakennusalan toimijana ja vaikuttajana Senaatti haluaa olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden torjunnassa. Taloudellisten näkökulmien lisäksi kyse on laatuun ja turvallisuuteen sekä eettisyyteen liittyvistä vastuista.

Senaatti-kiinteistöillä on ollut vakiintunut toimintamalli talousrikollisuuden torjuntaan jo vuodesta 2014 alkaen.  Senaatin ohjeet kattavat rakennus- ja kunnossapitohankkeet sekä palveluhankinnat ja ylläpidon. Senaatin toimintamalli on koko rakennus- ja kiinteistöalan hyödynnettävissä.

  • Edellytämme urakoitsijoilta liittymistä tilaajavastuu.fi-palveluun.
  • Vaadimme tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta sekä muun muassa lakisääteistä tiukemmat pätevyydet (RALA-pätevyyden tai vastaavan).
  • Rajoitamme urakoiden ketjuttamista ja mikäli tätä rikotaan, seurauksena on sopimussakko.
  • Työmailla edellytämme sähköistä kulunvalvontaa.

Vuosien 2014 – 2020 aikana Senaatti on tehnyt kaikkiaan 237 tarkastusta. Kertomusvuonna tarkastuksia tehtiin 43 kohteeseen.

Havaituista puutteista urakoitsija tai toimittaja saa sopimussanktiot ja niitä havaitaan enää yksittäisistä kohteista, joten tarkastukset ovat tuottaneet toivottua tulosta.

Panostukset jatkuivat vuonna 2020

Senaatti toimii tarkastuksissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vuonna 2020 tehtyjen tarkastusten perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoiden toimiminen Senaatin talousrikollisuuden sopimusehtojen mukaan on pysynyt hyvällä tasolla. Tarkastetuista työmaista suurin osa selvisi ilman huomautuksia.

Kaikissa syksyn 2020 tarkastuksissa käytiin läpi työmaan varautumistoimet koronaan. Havaintojen mukaan kaikkien todettiin huomioivan koronan jollain tasolla toiminnassaan.

Ympäristötarkastuksia ei tehty vuonna 2020 muun muassa koronapandemia vuoksi.

Senaatin toimintamalli vakiinnutetaan osaksi Puolustuskiinteistöjen toimintaan

Vuoden 2021 tavoitteena on tehdä 40 tarkastusta, joista 15 on työmaatarkastuksia ja 25 ylläpitopuolen tarkastusta. Tarkastusten tavoitteena on, ettei huomautettavaa tai rikkomuksia esiinny. Luvut kattavan myös Puolustuskiinteistöt eli ovat konsernitason lukuja. Vuonna 2021 tavoitteena on myös vakiinnuttaa Senaatin toimintatavat tarkastuksineen sekä sopimusehdot osaksi Puolustuskiinteistöjen normaalia toimintaa.

Turvallisuussopimukset ja ympäristötarkastukset jatkuvat vuonna 2021

Turvallisuussopimuksen mukainen toiminta tarkastetaan kymmenessä kohteessa ja ympäristöasiat kahdessa kohteessa vuonna 2021. Ympäristöasioista käydään läpi mahdollinen urakkaohjelman mukainen ympäristösuunnitelma, tarkastetaan lainsäädännön edellyttämä kemikaaliluettelo ja sen ajantasaisuus, rakennus- ja purkujätteen siirtoasiakirjat, jätteiden lajittelu sekä energiankulutuksen mittarointi.

Senaatti solmi vuonna 2020 Päästötön työmaa green deal -sopimuksen. Tämän todentaminen tulee osaksi ympäristötarkastuksia ja se pilotoidaan vuoden 2021 syksyllä.

Give feedback