Siirry sisältöön
Kaksi työntekijää kävelee rappusissa maskit kasvoilla.
Kaksi työntekijää kävelee rappusissa maskit kasvoilla.

Tuloksellinen vuosi poikkeusellisissa oloissa

Vuosi 2020 sujui Senaatissa ja valtiolla etätyön merkeissä. Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta pystyimme pitämään toimintamme hyvin käynnissä ja viemään läpi lukuisia yhteisiä toimitilaprojekteja asiakkaidemme kanssa. Myös kiinteistöjen myynnit sekä rakennushankkeet etenivät.

Tuimme koronan vuoksi vaikeuksiin joutuneita yksityisiä vuokralaisasiakkaitamme myöntämällä vuokranalennuksia ja toimittajakumppaneitamme nopeuttamalla laskujen maksamista.

Avainluvut

M€ 2020 2019 Muutos-%
 Taloudellinen vastuu
Liikevaihto *) 634 647 -1.9
Liiketoiminnan muut tuotot *) 30 67 -55.9
Tulos 50 114 -56.6
– Tulos -% liikevaihdosta 7.8 17.7
Tase 4 595 4 493 2,3
Lainat 1 492 1 426 4.6
Investoinnit 436 309 41.0
Investointien osuus liikevaihdosta, % 69.0 48.0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1.5 3.1
Oman pääoman tuotto, % 1.7 3.9
Omavaraisuusaste, % 64.5 65.7
Nettovelkaantumisaste, % 46.6 45.3
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2 5 673 5 728 -1.0
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 4.7 4.7
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk *) 15.00 15.07 -0,4

*) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

Sosiaalinen vastuu
Mittarit 2020 2019 Muutos-%
Henkilöstön lkm 31.12. 445 405 9.9
Henkilöstön keski-ikä 46,2 46,2
Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 77 74
 Ympäristövastuu
Mittarit 2020 2019 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 76 84 -8,6
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 130 128 1,6
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 294 321 -8,.5
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaishiilidioksidipäästöt kgCO₂/brm² 12 15 -17,7

Give feedback