Siirry sisältöön

Strategia

Neljä henkilöä keskustelee pöydän ääressä.

Senaatin strategia keskittyy valtion kiinteistöstrategian ja toimitilastrategian käytäntöön viemiseen.

Vuosina 2019-2022 strategiset tavoitteemme ovat:

  • Kuuntelemme ja autamme asiakasta onnistumaan
  • Julistimme nollatoleranssin sisäolosuhdeongelmille
  • Säästämme yli 100 M€/v toimitilakustannuksissa vuoteen 2022 mennessä

Vuoden aikana vietiin käytäntöön vuonna 2019 tehty strategian
päivitystyö, jossa strategiaan tuotiin tilojen yhteiskäyttöisyys valtiohallinnossa sekä laajennetut turvapalvelut.

Visionamme on, että Suomen valtio on uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen edelläkävijä.

Valtion toimitilastrategia antaa suuntaviivat tuleville vuosille

Senaatilla on keskeinen rooli valtion toimitilastrategian toteuttamisessa ja asiakkaiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Valtion toimitilastrategian tavoitteena on, että valtionhallinnon käytössä olevat toimitilat edistävät tuottavaa työskentelyä tukemalla uusia työnteon tapoja, olemalla viihtyisiä ja tilankäytöltään tehokkaita ja vähentävät sen myötä myös ilmastokuormitusta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus.

Tilatehokkuustavoitteena peruskorjattavissa tiloissa on enintään 18 m2/HTV ja uudisrakennuksissa enintään 15 m2/HTV.

Vuoden 2020 tulosten perusteella valtionhallinnon tilankäytön ja tilakustannusten kehitystrendi jatkuu suotuisaan suuntaan.

Valtion toimistotiloissa tilatehokkuus oli 18,6 m2/HTV, kun se vuonna 2019 oli 20,1 m2/HTV.

Senaatti tuottaa puolivuosittain raportit valtionhallinnon tilankäytön laajuudesta, kustannuksista ja tehokkuudesta asiakkaidensa hyödynnettäviksi. Tilastotietoa valtion toimitiloista on luettavissa www.tutkihallintoa.fi palvelussa.

Valtion kiinteistöstrategia ja toimitilastrategia päivitetään

Parhaillaan käynnissä on valtiovarainministeriön johdolla valtion kiinteistöstrategian ja toimitilastrategian päivitykset, missä työssä Senaatin on ollut myös aktiivisesti mukana.

Strategioiden pohjalta vuoden 2021 aikana laaditaan Senaatille ja Puolustuskiinteistöille ajantasaiset strategiat, joiden laadintaan osallistuu monipuolisesti omaa henkilöstöä, asiakkaita sekä sidosryhmiä.

Tulevassa strategiassa huomioitavia keskeisiä teemoja ovat muun muassa koronapandemian vauhdittamat työntekemisen muutokset, julkisen sektorin tiukka taloustilanne sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Koronapandemia on kiihdyttänyt kehitystä, jossa mobiili- ja monipaikkainen työ lisääntyy. Samalla tilantarve toimistoissa vähenee ja muuttaa tarvetta erityyppisille tiloille. Jatkossa valtaosa Senaatin ja Puolustuskiinteistöjen investoinneista kohdistuu turvallisuusviranomaisten käyttämiin kiinteistöihin, sektorille johon investointitarpeita on kumuloitunut usean vuoden aikana. Valtion tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035 ja Senaatin roolina on vastata toimenpiteistä, joilla tavoitteet saavutetaan valtion toimitilojen osalta.

Tilatehokkuus valtion tiloissa on keskimäärin 22 neliömetriä henkilötyövuotta kohden. Tilatehokkuustavoitteet peruskorjattavissa tiloissa on 18 neliömetriä henkilltyövuotta kohden ja uudisrakennuksissa 15 neliömetriä. Muita tavoitteita ovat säästöjen aikaansaaminen toimitilakustannuksissa, joustavat vuokrasopimukset ja tilat, terveellisyys ja turvallisuus, edellytykset monipaikkaiseen ja mobiiliin työhön. Senaatti toimii työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana. Lisäksi ratkaisuissa otetaan huomioon yhteiskunta- ja ympäristövastuu.

 

Give feedback