Siirry sisältöön

Vuokraus ja palvelut

Läpivalaisulaite toimitilan aulassa
Senaatin turvallisuuspalvelujen kysyntä on kasvanut viime vuosina.
  • Senaatin vuoden 2020 vuokrauksen liikevaihto oli 634,4 (646,6) milj. euroa. Liikevaihto laski 1,9 % vuodesta 2019.
  • Senaatilla on noin 3 000 toimitilavuokrasopimusta ja vuokrattavia tiloja 5,7 milj. neliömetriä.
  • Palveluiden myynti on kasvanut vuosittain. Kertomusvuonna myimme palveluita kaikkiaan 21,9 (20,1) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat pääosin toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista. Palvelut sisältyvät vuokrausen liikevaihtoon.

Senaatti vuokraa toimitiloja valtionhallinnolle ensisijaisesti valtion omasta kiinteistökannasta, mutta myös yksityisiltä markkinoilta silloin, kun sopivaa tilaa ei ole valtiolla tarjolla. Toimitilaratkaisut perustuvat valtion toimitilastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

Valtion omakustannusperusteisen vuokrajärjestelmän kehitystyö jatkui kertomusvuonna.

Vuoden 2020 alussa valtioasiakkaiden vuokrat laskivat 6 % Senaatin omistamissa kiinteistöissä, minkä seurauksena Senaatin tulos valtioasiakkaiden osalta on lähes nolla.

Vuokrilla pitää pystyä pitämään kiinteistöt kunnossa ja kattamaan kiinteistöjen peruskorjaukset ja ylläpito, kuten pienkorjaukset, kiinteistövero, huoltotyöt, jätehuolto, lämmitys ja sähkö. Valtion omakustannusperusteinen vuokrajärjestelmä on hyvä tapa jakaa kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset läpinäkyvästi ja ennakoivasti. Vuokrajärjestelmä ottaa huomioon myös yllättävät riskit.

Eniten vuokrasopimuksia on toimistot-toimialalla ja vuokratuloista lähes puolet tulee Etelä-Suomen alueelta pääosin pääkaupunkiseudulta.

Vuokrauksen liikevaihto ja käyttökate

Vuokrauksen liikevaihdon jakautuminen alueittain

Vuokraus liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

Toimitilojen käyttöaste hyvällä tasolla

Toimitilojen vajaakäyttöaste pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli vuoden lopussa 4,7 %.

Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus Senaatin liikevaihdosta joulukuussa oli 92,2 %. Liikelaitoksena ja valtion sisäisenä palveluyksikkönä Senaatti voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Vajaakäyttöaste-%

Vajaakäyttöaste toimialoittain

Palvelujen myynti kasvanut vuosittain

Senaatti myi vuonna 2020 palveluita kaikkiaan 21,9 (20,1) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat pääosin toimitilapalveluista ja turvallisuuspalveluista.  Palveluiden myynti on kasvanut vuosittain.

Liikevaihdoltaan suurimpia palveluita ovat edelleen puhtauspalvelut  14,2 milj. euroa sekä aula- ja turvallisuuspalvelut 6,7 milj. euroa, jotka muodostivat 95 % palveluiden liikevaihdosta. Toimitiloihin liittyvien puhtauspalvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi kuluneena vuonna.

Palveluiden liikevaihto ja kannattavuus toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti.

Tekninen kehitystyö varsinkin sähköisissä toimitilapalveluissa sekä turvallisuuspalveluissa jatkui voimakkaana erilaisten digitaalisten sovellusten muodossa.

Palveluiden myynnin kehittyminen

Palveluiden tuotteistaminen selkiytti tarjontaa ja myyntiä

Edellisenä vuonna läpivietiin organisoituminen palvelutuotteita kehittävään tuotepäällikköorganisaatioon sekä palveluita myyviin ja tuottaviin alueorganisaatioihin.

Kertomusvuonna toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti palveluiden tuotteistamisprojekti, missä palvelutuotteet analysoitiin ja kuvattiin yhdenmukaisiin tuotekortteihin. Näin aikaansaatu yhtenäinen kuvaustapa Senaatin tuottamista palveluista helpottaa sekä tuotteisiin liittyvää sisäistä koulutusta että palveluiden myyntiä.

Senaatin palvelukokonaisuudet:

  • Johdon työympäristöpalvelut
  • Turvallisuuspalvelut
  • Toimitilapalvelut
  • Ympäristöpalvelut

Palveluiden tuotantoon liittyvä prosessi päivitettiin muun muassa uudella sopimusmallilla, hankintasuunnitelmapohjalla sekä uusilla myyntiin liittyvillä työkaluilla.

Kaikki palveluiden osto- ja myyntisopimukset vietiin samaan tietojärjestelmään vuokrasopimusten kanssa. Yhteiskäyttöisiin tiloihin ja monikäyttäjävirastoihin räätälöitiin valmiita palvelukokonaisuuksia, joiden tavoitteena tuottaa asiakkaille täysin käyttövalmiit tilat eli ns. ’tila palveluna’.

Palveluiden kilpailuttamisessa sekä palveluiden laadun kehittämisessä Senaatti-kiinteistöjen yhteistyö Hansel Oy:n kanssa jatkui vilkkaana.

 

Give feedback