Siirry sisältöön

Luonnon monimuotoisuus

Vuorelan koulukoti

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on lisäksi yksi keskeinen tavoite valtion kiinteistöstrategiassa. Senaatti huolehtii osaltaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

120 luontoselvitystä vuosina 2017-2020

Tavoitteemme oli laatia kaikkiaan 80 luontoselvitystä luonnonsuojelun kannalta erityisen merkittävästä kohteesta vuosina 2017–2020. Tavoite saavutettiin vuonna 2019.  Yhteensä luontoselvityksiä on toteutettu jo 120 kappaletta.

Vuonna 2020 valmistui yhteensä 11 kohdetta eri puolelta Suomea: Suomen eteläkärjestä Hangon Tulliniemestä Inarin Muddusjärvelle.

Palkittu toimintamalli luontoselvitysten laatimiseksi

Senaatti-kiinteistöt on luonut systemaattisen toimintamallin luonnon monimuotoisuuden säilymisen edistämiseksi niissä kiinteistöissä, joissa monimuotoisuudella on tunnistettu olevan suuri merkitys.

Senaatin yhdenmukaisella toimintamallilla ja luoduilla luontoarvio- ja -selvitysmalleilla tavoittelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisten tekijöiden tunnistamista systemaattisesti ja laadukkaasti. Lisäksi selvityksien avulla voidaan hyödyntää helposti käytäntöön vietäviä kiinteistönhoito- ja suunnitteluohjeita.

Tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Varsinainen luontoselvitysprojekti on valmistunut ja luontotiedot ovat osa kiinteistön hoidon ohjeistusta ja rakennustoimia. Hyödynnämme selvitysten tuloksia tämän lisäksi uudisrakennus- ja korjaushankkeissa sekä kiinteistön kehityksessä. Vuonna 2021 teemme esimerkiksi rakennushankkeiden valmisteluvaiheissa tarpeen mukaisia selvityksiä muutamissa kohteissa. Lisäksi osalle aikaisempien vuosien selvityksille teetetään kattavampia lisäselvityksiä.

Kaikki tehdyt luontoselvitykset julkaistaan Senaatin verkkosivuilla ja selvityksissä esille tulleet lajihavainnot lisätään osaksi Suomen lajitietokeskuksen tietokantaa. Käynnissä on kaikkien luontoselvitysten, myös aiemmin tehtyjen, muuttaminen digitaalisesti saavutettaviksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Senaatin luonnonsuojelualueet

Hallinnassamme on useita kymmeniä maa-alueita, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. Yhteensä Senaatin maa-alueita sijaitsee Natura-alueilla 893 hehtaaria sekä muilla suojelualueilla 86 hehtaaria.

Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä yli 80 % Senaatin hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusalueilla.

 

Suojeluperusteiden selitteet

Luonnonsuojelualueet

  • ERA = Erityisesti suojeltavan lajin suojelualue
  • LTA = Luontotyypin suojelualue
  • YSA = Yksityismaiden luonnonsuojelualue

Natura-alueet

  • SPA = Special Protection Area, lintudirektiivin perusteella suojeltava alue
  • SAC = Special Areas of Conservation, erityisen suojelutoiminnan alueet
Give feedback