Siirry sisältöön

Toimialan kehittäminen ja yhteistyö

Kaksi henkilöä istuu vastakkaisilla tuoleilla ja keskustelee.

Senaatin tutkimus- ja kehitystoiminta painottui vuonna 2020 älykkäiden työympäristöjen kehittämiseen, digitalisaatioon ja turvallisuuteen liittyviin palveluihin sekä sisäolosuhteiden laadun varmistamiseen.

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttö on vakiintunut osaksi arkea, jossa pääosassa on tiedon laadun parantaminen ja rutiinitehtävien automatisointi.

Vuonna 2020 jatkettiin panostuksia asiakkaan tilankäytön suunnittelu- ja optimointityökalujen rakentamiseen sekä älykkäiden työtilojen tukemiseen tarkoitettujen työkalujen kehittämiseen, kuten navigointi-, kalustehallinta-, tilavaraus- ja kulunhallintajärjestelmät. Rakennusten ylläpitoa tukevien olosuhdemallien kehittämistä jatkettiin.

Toiminnan kehittämiseen ilman oman henkilöstön kuluja käytettiin vuonna 2020 1.0 milj. euroa (0,9), mikä on 0,2 % (0,1) liikevaihdosta.

Mukana toimialan yhteistyöhankkeissa

Senaatin kehitystoiminta tehdään lähtökohtaisesti sisäisissä hankkeissa, joihin useimmiten liittyy tietotyökalujen ja toimintatapojen kehittämistä. Senaatti on valikoiden osallistunut myös kehittämishankkeisiin, joissa on muita osapuolia, kuten sisäilmaongelmien ennustamisen parantamiseen tähtäävä hanke yhteistyössä CSC– tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa.

Yhteiskuntavastuun näkökulmasta keskeisiä kehityskohteita olivat ympäristönministeriön Green Deal hankkeisiin osallistuminen, kuten päästöttömät työmaat, vähämuovisuus ja kestävä purkaminen, rakennushankkeiden RTS-ympäristöluokitusvälineen jalkauttaminen toimintaan, sisäolosuhdeongelmien hallinnan toimintamallit ja mittarit. Lisäksi jatkettiin suojeltujen arvorakennusten korjausmenetelmien kehittämistä ja luontoselvityksien ja hoito-ohjeiden tekemistä.

Give feedback