Siirry sisältöön

Ympäristö

IsosaariOsana määrätietoista ja aktiivista ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyötään, Senaatti on sitoutunut toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja asettanut toiminnalleen pitkän aikavälin hiilineutraalisuustavoitteen.

Tavoitteenamme on hiilineutraalisuus valtion käytössä olevissa kiinteistöissä vuodesta 2035 alkaen.

Senaatti käynnisti vuonna 2020 hiilineutraalisuusohjelman. Ohjelman lähtökohdaksi kartoitettiin Senaatin hallinnoimien rakennusten kokonaispäästöt, kuvattiin päästölaskennan periaatteita ja laadittiin alustava hiilineutraalisuuden tiekartta ja perustettiin ensimmäisen vaiheen hiilineutraalisuusprojektit, joista osa käynnistettiin saman tien. Julkaisemme vuonna 2021 hiilineutraalisuussuunnitelman ja kytkemme ohjelmaan mukaan Puolustuskiinteistöt-liikelaitoksen.

Senaatin toimilla on merkittävä vaikutus sekä Suomen valtion hiilikuorman pienentämisessä että esimerkillisten kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöratkaisujen edistämisessä myös muiden kiinteistötoimijoiden ja palveluntuottajien käytäntöihin.

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja hiilineutraalisuuteen pyrkimisen lisäksi Senaatti on tunnistanut olennaisiksi ympäristönäkökohdiksi ja ympäristötyön painopistealueiksi elinkaariajattelun kiinteistöjen ylläpidossa ja rakentamisessa, tilojen tehokkaan ja optimaalisen käytön, kestävän kehityksen huomioimisen kattavasti hankinnoissa, sekä kiertotalouden edistämisen ja jätteiden lajittelun virastotaloissa ja toimipaikoissa.

Näiden painopistealueiden lisäksi jatkamme pitkäjänteistä ja esimerkillistä työtä muun muassa luonnon monimuotoisuuden ja rakennetun kulttuuriympäristön turvaamiseksi, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseksi ja kestävien rakennusmateriaalien käytön edistämiseksi.

Give feedback