Siirry sisältöön

Esteettömyys

Havainnekuva Kansallisarkiston luiskasta.
Kansallisarkistoon toteutetaan esteetön sisäänkäynti.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että kiinteistömme ovat kaikille kävijöille ja työntekijöille mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia.

Uudisrakennushankkeissa tavoitteet asetetaan jopa viranomaismääräyksiä korkeammalle tasolle. Korjausrakentamishankkeiden alussa teetetään olemassa olevasta kiinteistöstä esteettömyyskartoitus. Myös muissa suunnitteluvaiheissa Senaatti suosittelee käyttämään esteettömyyskonsulttia arvioimassa ratkaisuiden onnistuminen.

Ministeriökampuksen ohjelmallinen esteettömyystyö

Senaatin ja Valtioneuvoston kanslian esteettömyystyöryhmä on jatkanut ministeriökampuksen rakennusten esteettömyystarkasteluita. Tulossa olevien korjaushankkeiden yhteydessä on pyritty vaikuttamaan siihen, että samalla toteutettaisiin tarpeelliseksi havaittuja esteettömyysparannuksia. Muun muassa oikeusministeriön rakennuksessa Eteläesplanadilla tehdään muiden tilamuutosten yhteydessä parannuksia sisäänkäyntijärjestelyihin, jotta pyörätuolilla on mahdollista kulkea tiloihin ja kokouskeskukseen toteutetaan esteetön wc.

Vuoden aikana on laadittu ministeriöiden verkkosivuille kuvailut esteettömyysratkaisuista sekä kerätty tietoa kokouskeskusten esteettömyydestä.

Kansallisarkistoon esteetön sisäänkäynti vuonna 2021

Kansallisarkistoon on jo pitkään suunniteltu esteetöntä sisäänkäyntiä, sillä arkisto tarjoaa palveluita kaikille kansalaisille. 1970-luvulla tehtiin ratkaisu siirtää yleisön sisäänkäynti vanhan päärakennuksen taakse laajennusosaan, jonne johtavat komeat graniittiportaat.

Parasta ratkaisua on haettu jo monta vuotta. Aluksi suunnitelmissa oli järjestää hissi maantasosta jätehuoneen vierestä pääaulaan, mutta tämä olisi vaatinut melkoisia rakennelmia sinänsä arvokkaaseen ja hienoon 1970-luvun aulaan.

Uutena ratkaisuna on tutkittua kulkua vanhimman osan eli entisen pääsisäänkäynnin kautta. Tämä sisäänkäynti on ollut suljettuna yleisöltä vuosikymmeniä ja onkin hienoa, että se avattaisiin nyt esteettömänä sisäänkäyntinä.

Sisäänpääsy vaatii uuden luiskan, mikä on klassistisen arkkitehtuurin kannalta vaativa suunnittelutehtävä. Arkkitehti Arja Vehanen on laatinut lukuisia vaihtoehtoja eri materiaaleista ja aiheesta on käyty monta keskustelua käyttäjien ja Museoviraston kanssa. Lopulta päädyttiin graniittiseen luiskaan, joka mukautuu sisäänkäynnin graniittiaskelmiin.

Esteetön reitti saapuu siis ensin 1892 rakennetun vanhimman osan pääportaikkoon eli vestibyyliin. Tästä kulku jatkuu 1970-luvulla rakennetulle hissille ja hieman hankalaa kiertoreittiä vestibyylin parvelle, mistä lopulta yleisöaulaan. Reitti vaatii lukuisia ovenavausjärjestelmiä ja opastusta, mutta tarjoaa toisaalta hienot näkymät rakennuksen upeimpaan koristemaalattuun tilaan.

Kansallisarkiston esteetön sisäänkäynti toteutetaan vuonna 2021.

Senaatin Sesam-tilat

Vuoden 2020 aikana toteutettiin Senaatin Lintulahdenkujan kaikille avoimissa Sesam-tiloissa monia esteettömyysparannuksia. Kaikkiin oviin järjestettiin ovenavausjärjestelmä, opastusta parannettiin ja vessojen varustusta kohennettiin. Näin Sesamiin voi tulla kuka tahansa valtionhallinnon työntekijä kokeilemaan monitilatoimistossa työskentelemistä.

 

Give feedback