Siirry sisältöön

Työturvallisuus rakennustyömailla

Rakennustyömaiden turvallisuutta seurataan Senaatti-kiinteistöissä TR-mittausten eli työturvallisuuden havainnointimenetelmän avulla. Tavoitteeksi asetettu vähintään 95 % TR-taso saavutettiin vuonna 2020 (toteuma 97 %).

Vuoden aikana seurannan piirissä olleilla työmailla tapahtui urakoitsijoilla yhteensä 24 tapaturmaa ja 14 läheltä piti -tilannetta. Tapaturmataajuus oli 15 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä alitti Senaatin asettaman tavoitteen 20 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Rakennstyömaiden työturvallisuuden tunnusluvut perustuvat Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeiden tietokantaan.

Kaikissa Senaatin rakennushankkeissa on käytössä Senaatin kehittämä rakennuttajan työturvallisuusasiakirja, johon on kirjattu rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset sekä tahtotila, joiden edellytetään ilmenevän urakoitsijan laatimassa hankekohtaisessa työturvallisuussunnitelmassa. Työturvallisuusasiakirjan mallipohja on myös vapaasti ladattavissa Senaatin materiaalipankissa.

Tapaturmataajuus

Give feedback