Siirry sisältöön

Liiketoiminta ja palvelut

Porvoon Verohallinnon ja Maanmittauslaitoksen yhteiskäyttöisen työtilan sisustaa.

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäisen palveluyksikkö, joka tarjoaa ja tuottaa palveluita ensisijaisesti valtionhallinnolle.  Senaatin tehtävänä on huolehtia valtion rakennetusta kiinteistöomaisuudesta ja tuottaa valtionhallinnolle sen toimintaa tukevat työympäristöt.

Senaatin liiketoiminta perustuu työympäristöjen ja kiinteistövarallisuuden kehittämiseen, toimitilojen vuokraukseen sekä toimitiloihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Vastaamme myös keskitetysti valtion kiinteistöjen myynneistä.  Valtion sisäisenä palveluyksikkönä Senaatin vuokrat perustuvat omakustannusperiaatteeseen, eikä Senaatti tee voittoa valtioasiakkaiden vuokrilla. Vuokratuloilla katetaan kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kulut.

Palvelutarjonta on kattava aina toimitilojen vuokrauksesta, ylläpidosta ja investoinneista asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa ja Senaatin vastuulla ovat keskitetysti valtion toimitiloihin liittyvät asiat.

Senaatti toimii tiiviissä yhteistyössä toimittajaverkostonsa kanssa. Toiminnan tuloksilla on vaikutusta laajasti eri sidosryhmille.

Kattavat palvelut valtionhallinnolle

Senaatilta asiakas saa toimitilat ja niihin liittyvän osaamisen ja palvelut keskitetysti yhdestä paikasta. Autamme valtionhallinnon organisaatioita uudistamaan työnteon tapojaan ja toteutamme toimivia, turvallisia sekä työntekoa tukevia työympäristöjä.

Työympäristö käsittää fyysisen tilan lisäksi myös virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön. Senaatin palvelut kattavat nämä kaikki kolme osa-aluetta.

Fyysiset ympäristöt – tehokkaat ja tuottavat työympäristöt

 • Toimistot
 • Kampukset
 • Erityistilat
 • Hupit ja yhteiskäyttöiset tilat
 • Fyysisiin tiloihin liittyvät toimitilapalvelut kuten puhtauspalvelut, turvallisuuspalvelut, toimistopalvelut sekä kokous- ja ravintolapalvelut

Virtuaaliset työympäristöt

 • Yhteistyössä Valtorin kanssa

Johdon työympäristöpalvelut

 • Työympäristöjohtaminen
 • Työympäristökehittäminen
 • Muutosjohtaminen
 • Tietotyön kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Vaikutusarviointi (ja prosessianalytiikka)

Toimitilapalvelut

 • Käyttäjäpalvelut, kuten puhtauspalvelut, kokous- ja catering
 • Sähköiset toimitilapalvelut
 • Kalustepalvelut

Turvallisuuspalvelut

 • Turvallisuuden asiantuntijapalvelut
 • Aula- ja vartiointipalvelut
 • Turvallisuusteknologiapalvelut
 • Pää- ja etäkäyttöpalvelut
 • Suojelujohtamisen tukipalvelut
 • Varautumisen palvelu

Ympäristöpalvelut

 • Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta
 • Ympäristötekninen rakentaminen
 • Ympäristö- ja terveysriskien arviointi
 • Ympäristötarkkailu
 • Haitta-ainepitoiset rakenteet
 • Ympäristöoikeudelliset viranomaismenettelyt
Give feedback