Siirry sisältöön

Rahavirrat

Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin sen eri sidosryhmien taloudelliseen hyvinvointiin. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatin ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

Asiakkaat

 • Vuokrauksen liikevaihto sis. palvelut 634 milj. €
 • Kiinteistöjen myynnit 59,1milj. € (118)

Julkinen sektori

 • Saadut avustukset 0,1milj. €

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat

 • Lainanotto 150 milj. €

Muut tuotot

 • Osinkotuotot  0 milj. €
 • Muut rahoitustuotot 4,3 milj. €

Senaatti-kiinteistöt

Henkilöstö

 • Maksetut palkat ja eläkkeet 34 milj. €

Materiaalien ja palvelujen toimittajat

 • Ostot yhteensä 649 milj. €
 • josta investointeja 340 milj. € (240)

Omistaja ja ulkopuoliset rahoittajat

 • Lyhennykset 84 milj. €
 • Korkokulut 13 milj. €
 • Tuloutus valtiolle 35 milj. €

Julkinen sektori

Organisaatioon jätetty jakamaton lisäarvo on 225,5 milj. euroa. Summa ei sisällä investointeja, lainanottoja eikä lyhennyksiä.

Give feedback