Gå till innehållet

Jobba på Försvarsfastigheter

Vi rekryterar ständigt de bästa experterna till oss. Om du just nu inte hittar det du söker bland lediga platser, lönar det sig för dig att lämna in en öppen ansökan.
I Försvarsfastigheter arbetar cirka 700 personer på olika håll i Finland med olika uppgifter som stöder försvaret. I hela Senat-koncern finns det sammanlagt cirka 1 100 experter inom branschen.

Du kan lämna en öppen arbetsansökan i vårt rekryteringssystem. (på finska).

Registerbeskrivning för Senatfastigheters rekryteringssystem (Hyrrä). (på finska).

Vår urvalsprocess

Vi annonserar lediga jobb på vår webbplats, via elektroniska sökkanaler eller i tidningar.

I vår urvalsprocess ingår efter mottagandet av ansökningarna videointervjuer, intervjuer ansikte mot ansikte och lämplighetsbedömningar (används vid rekrytering av tjänstemän och chefer), som sökanden får respons på. Alla som deltar i ansökningsprocessen meddelas personligen per e-post eller telefon. Med sökandens samtycke gör vi en säkerhetsutredning innan anställningen inleds. Vi är en rökfri arbetsplats.

Vi deltar också i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb.

Kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb

Senat-koncernen som arbetsgivare

Vi strävar på många olika sätt efter att säkerställa att våra anställda har förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Vi satsar konsekvent på att utveckla vår personals yrkesskicklighet och kompetens.

Vi erbjuder ett meningsfullt och rätt dimensionerat arbete, flexibla arbetstider samt högkvalitativ företagshälsovård och stöd av chefen.

Läs mer om oss som arbetsgivare

Typiska uppgifter i Försvarsfastigheter

Försvarsfastigheter erbjuder arbete inom olika uppgifter som stöder försvaret. Vi är en sakkunnigorganisation inom försvarsförvaltningens fastighets- och miljöområde.

Vi erbjuder arbetsuppgifter på olika nivåer inom flera branscher
•fastighetstjänster
• städtjänster
• tekniska tjänster
• energitjänster
• byggnadstjänster
• miljötjänster.

Ge feedback