Gå till innehållet
GTKn toimitilat, mies työskentelee läppärillä.

GTK: Ett trivsamt aktivitetsbaserat kontor för toppkompetenta medarbetare

Geologiska forskningscentralens gamla lokaler i Esbo blev för stora och krävde totalrenovering, men lyckligtvis hittades de nya lokalerna på endast 400 meters avstånd. Med hjälp av trivsamma lokaler vill GTK främja medarbetarnas välbefinnande och toppkompetens.

Visa alla

Bergmansvägen 5, Esbo

Helena Tammi uusissa tiloissa.

GTK: Toppkompetens kräver topplokaler

Våra gamla lokaler vid Betongblandargränden skulle ha krävt en omfattande renovering, och därför hade vi i flera år planerat att flytta in i nya lokaler. Även lokalkostnaderna var för höga i relation till personalstyrkan. Vi tog fram en ny strategi för några år sedan och satsade mer på marknadsföringen av vår geologiska toppkompetens. Samtidigt konstaterade vi att behovet av samarbete och projekt över gränserna mellan resultatenheter blivit allt viktigare. Vi ville förändra vår arbets- och verksamhetskultur: främja samandan och påskynda digitaliseringen. Med hjälp av våra välplanerade lokaler kan vi utveckla vår kultur i en mer engagerande och innovativ riktning. Ett av våra mål var också att påverka vår företagsimage. När vi får internationella gäster signalerar våra trivsamma lokaler att vi vill främja personalens välbefinnande.

Personaldirektör Helena Tammi

Tapio Jalo GTKn uusissa tiloissa.

Senatfastigheter: Ändringsarbetena utfördes snabbt

Senatfastigheter deltog i kartläggningen av Geologiska forskningscentralens nya lokallösning från första början. I den gamla byggnaden vid Betongblandargränden skulle en del av våningarna ha stått tomma efter totalrenoveringen, och därför sökte vi efter en effektivare lösning. Bergmansvägen blev aktuell för fem år sedan, beslutet om lokallösningen fattades 2016 och planerna blev klara ett år senare. Ändringsarbetena och byggandet började i februari 2018, och personalen flyttade in i de nya lokalerna redan i december samma år. En stor förändring var övergången till en aktivitetsbaserad miljö. Senatfastigheters experter på utveckling av arbetsmiljöer deltog i GTK:s ändringsledning. Informationsmöten ordnades för personalen, och på dem fokuserade man också på medarbetarnas frågor om de nya lokalerna. Tidigare flyttprojekt har visat att förändringar innebär möjligheter men kräver fortlöpande och öppen kommunikation och tid.

Byggprojektchef Tapio Jalo

vihreä kaareva 3-kerroksinen elementti, taustalla työpisteitä.

GTK: Vi engagerar oss i ändringen av arbetskulturen

Med hjälp av våra lokaler vill vi visa vem vi är. En fungerande arbetsmiljö kan vara social också i en forskningsorganisation. Vi ville ha en trivsam inredning och framhäva arbetsplatsernas kvalitet, till exempel skrivborden är stora. Medarbetarna har varit mycket nöjda med de nya arbetslokalerna. Saker och ting förändras dock fortfarande, men jag tror att var och en kommer att hitta lämpliga arbetsrutiner. Även GTK:s högsta ledning var starkt engagerad i ändringen av arbetskulturen. Ingen har en bestämd arbetsplats. En annan positiv aspekt är att lokalkostnaderna sjönk avsevärt. Lokalerna är nu rätt dimensionerade. Även omkostnaderna minskade. Vi ansvarar inte längre för personalmatsalen eller säkerhets- och receptionstjänsterna utan betalar vår andel av dem till Senatfastigheter.

Personaldirektör Helena Tammi

työtiloja sermeillä, puhelinkoppi-elementti, edessä pyöreä pikkupöytä ja tuolit.

Senatfastigheter: Personliga lösningar och ett nytt laboratorium

Tidsschemat för flytten till de nya lokalerna var en utmaning, och till exempel elinstallationer slutfördes ännu efter att inredningen var klar. Lokalerna blev dock klara inom den avtalade tiden, och huvudsaken är så klart att GTK varit nöjd med de nya lokalerna. GTK:s medarbetare deltog också i planeringen av inredningen, vilket resulterade i många personliga lösningar. Senatfastigheter har också tillsammans med GTK inrättat en proaktiv arbetsgrupp för inomhusförhållandena. Inomhusförhållandena följs upp hela tiden, och kontrollmätningarna och justeringarna som ingår i ändringsarbetena slutförs under våren. Samarbetet mellan GTK, VTT och Aalto-universitetet samt planeringen av laboratorielokalerna började 2016, och GTK:s laboratorier flyttar från Betongblandargränden till de nya gemensamma lokalerna vid Bergmansvägen 2 som genomförts av Acre hösten 2019.

Byggprojektchef Tapio Jalo

Senatfastigheters tjänster

Mer intressanta referensser

Ge feedback