Gå till innehållet

TE-byråer moderniserades

Arbets- och näringsbyråernas (TE-byråerna) nya servicemodell behöver som stöd moderna lokaliteter. En del av byråerna i Nyland har redan genomgått en omvandling och personalen har via en förändringsträning börjat arbeta i trivsamma lokaler.

Visa alla

Effektiv samverkan

TE-byråerna har fått en ny organisations- och servicemodell. Nu betjänas kunderna allt oftare per telefon och via nätet, och till följd av detta har de egentliga kundbesöken minskat på TE-byråerna. Även TE-byråernas riksomfattande nätverk har koncentrerats så att det i varje Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) som styr TE-byråer kvarstår en TE-byrå med verksamhetsställen. I samband med ändringen av nätverket och servicemodellen började man förnya TE-byråernas lokaler i enlighet med det riksomfattande konceptet så att den nya modellen för arbetet stöds. För processen med att förnya lokalerna grundades en styrgrupp med representanter för NTM-centralen och TE-byrån i Nyland samt Senatfastigheter.

Ny modell för arbetet, nya lokaler

"Då vi sitter bredvid varandra löper informationen snabbt. Om bakgrundsbullret blir störande eller om jag har ett samtal som kräver koncentration, kan jag gå in i ett avskilt rum", säger servicechef Eila Turtola. "De nya lokalerna har varit ett bra stöd i vår förändrade service; då de gamla rummen inte finns längre, så är vi tvungna att kontakta kunderna enligt vår nya modell", säger servicechef Sari Kanerva. De största förändringarna jämfört med det tidigare kontoret är att vi nu arbetar i ett öppet rum och att vi inte längre har ett eget skrivbord. Vi väljer vår plats på morgonen och när arbetsdagen är slut ska var och en föra bort sina papper och saker till sitt skåp över natten.

Förändringen i TE-byråns arbetsmiljö

Först på kurs

Innan vi flyttade från det tillfälliga kontoret tillbaka till det nya kontoret gick personalen på en förändringsträning som Senatfastigheter ordnade. Under dagen skapade vi regler för hur vi ska bete oss på arbetsplatsen och spelregler för de nya lokalerna samt vilka regler som gäller i de olika rummen. "Kursen var välplanerad och våra önskemål beaktades. Jag fick den känslan att vår personal inte ansåg att det var utomstående som dikterade hur vi skulle vara och arbeta i lokalerna, utan att det var vi själva som fick utarbeta modeller och regler. Under träningen tog vi tjuren vid hornen, dvs. vi diskuterade också besvärliga saker, t.ex. att vissa kollegor har en bärande röst. Nu känns det lättare att vid behov be en kollega tala lite tystare", säger Turtola.

Mer intressanta referensser

Ge feedback