”Hos oss är ansvar fortlöpande arbete”

Inom Senatfastigheter bygger ansvar på medarbetarnas och underleverantörernas miljövänliga, ärliga och kostnadseffektiva verksamhet. En indikator för ansvar är miljöcertifikatet ISO 14001 som Senatfastigheter beviljades redan för femte gången.

Läs mer
Elannon pääkonttorin suuri konttorisali vuonna 1948, Helsingin kaupunginmuseo

Kontorens evolution – så här förvandlades kontorsrummet till en hub

Idealen, teknologin, ekonomin och de samhälleliga omvälvningarna – dem alla har format din arbetsplats.

Läs mer

Aktivitetsbaserad arbetsplats

108 arbetar i en aktivitetsbaserad arbetsplats och 79 inte.

Haukiputaan moduulivankila. Pasi Rissanen.

Mobilt modulfängelse löste lokalproblemen för polisen i Uleåborg

På gården till polisstationen i Haukipudas står Finlands första mobila modulfängelse. Det löste lokalproblemen för polisen i Uleåborg under renoveringen av lokalerna. Framöver flyttas modulerna till nya saneringsobjekt.

Läs mer

Till kontor utan fasta platser

Riksåklagarämbetet flyttade ut från sitt gamla kontor med egna rum på Albertsgatan och slog sig ned vid Fågelviksgränden 4. Nu har de ett aktivitetsbaserat arbetsplats utan fasta platser som ska hjälpa verksamheten att förnyas och nå sina mål.

Läs mer

7 påståenden om sensorer

Det finns en hel del tvivel, misstro och felaktiga uppfattningar kring sensorteknik – som när det gäller ny teknik i allmänhet. Vi ställde sju aktuella påståenden om sensorer till Esa Halmetoja, expert på fastigheter hos Senatfastigheter.

Läs mer

Senatfastigheter

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Läs mer om oss