Arppeanum

Visste du detta om vår nationalegendom?

Senatfastigheter förvaltar cirka 11 000 byggnader, varav cirka 500 är officiellt skyddade. I anslutning till vår gemensamma nationalegendom finns ett stort antal historier och intressanta detaljer. Visste du detta?

Läs mer

Aktivitetsbaserad arbetsplats

108 arbetar i en aktivitetsbaserad arbetsplats och 79 inte.

Lasse-Koponen-1

Min arbetsdag

Kundchef Lasse Koponen arbetar på marken, i tåget och i luften.

Läs mer

Till kontor utan fasta platser

Riksåklagarämbetet flyttade ut från sitt gamla kontor med egna rum på Albertsgatan och slog sig ned vid Fågelviksgränden 4. Nu har de ett aktivitetsbaserat arbetsplats utan fasta platser som ska hjälpa verksamheten att förnyas och nå sina mål.

Läs mer

7 påståenden om sensorer

Det finns en hel del tvivel, misstro och felaktiga uppfattningar kring sensorteknik – som när det gäller ny teknik i allmänhet. Vi ställde sju aktuella påståenden om sensorer till Esa Halmetoja, expert på fastigheter hos Senatfastigheter.

Läs mer

Senatfastigheter

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Läs mer om oss