Två ljus i varje fönster

Statens ämbetsverk får ny belysning för att fira Finlands 100-årsjubileum. För festbelysningen på Statsrådets slott ansvarar en person som inte vill gå i pension för att han tycker så mycket om sitt jobb.

Läs mer

Stig in – så här ser inrikesministeriets nya utrymmen ut

Personliga arbetsrum och otaliga arkivskåp fick vika undan när Senatfastigheter renoverade inrikesministeriet i Kronohagen i Helsingfors. Nu ryms det nästan dubbelt så många arbetstagare än tidigare i den förnyade byggnaden och ändå betjänar utrymmena den moderna kontorsarbetaren bättre än tidigare.

Läs mer

”Hos oss är ansvar fortlöpande arbete”

Inom Senatfastigheter bygger ansvar på medarbetarnas och underleverantörernas miljövänliga, ärliga och kostnadseffektiva verksamhet. En indikator för ansvar är miljöcertifikatet ISO 14001 som Senatfastigheter beviljades redan för femte gången.

Läs mer

Kontorens evolution – så här förvandlades kontorsrummet till en hub

Idealen, teknologin, ekonomin och de samhälleliga omvälvningarna – dem alla har format din arbetsplats.

Läs mer

Alla vill till innerstaden!

Helsingfors växer med fart och vill vara den bäst fungerande staden i världen. Hur ser vår huvudstad ut i framtiden och för vem byggs den? Här är fem fenomen som påverkar stadens livskraft.

Läs mer

Senatfastigheter

Senatfastigheter är finska statens samarbetspartner och specialist inom arbetsmiljöfrågor. Vi är en föregångare när det gäller nya arbetsmetoder och arbetsmiljöer. Våra centraliserade lösningar hjälper våra kunder effektivera sin verksamhet och spara utrymmeskostnader.

Läs mer om oss