Gå till innehållet

Nätverket av gemensamma arbetsmiljöer utvidgas stegvis

”Gemensamma arbetsmiljöer är en hållbar och ansvarsfull användning av lokaler. Aktivitetsbaserade kontor ökar arbetsmotivationen och samarbetet mellan olika ämbetsverk. Ämbetsverkens gemensamma servicediskar säkerställer också mångsidig kundservice”, säger Jyrki Reinikainen, projektdirektör med ansvar för gemensamma arbetsmiljöer.

Jyrki Reinikainen

Artiklar om ämnet

Ge feedback