Gå till innehållet

Artiklar

Idéer, fenomen och inspiration. Du kan filtrera artiklar enligt ämnesområde nedan.

Välj tema

70 Resultat
Försvarsfastigheter —

Ansvarstagande är en del av byggandet

”På våren publicerade Sitra rapporten Megatrender 2023 med ett mycket allvarligt budskap. Den viktigaste megatrenden i dag är att naturens bärkraft håller på att falla sönder och de miljömässiga, ekonomiska…

Läs mer
Säkerhet —

Vi hjälper våra kunder att höja beredskapsnivån i sina lokaler

”Förberedelser inför exceptionella omständigheter blev ett centralt mål från och med februari 2022. Vi stöder starkt våra kunder i den förändrade situationen", säger Tuomas Pusa, operativ direktör på Senatfastigheter.

Läs mer
Gemensamma lokaler —

Nätverket av gemensamma arbetsmiljöer utvidgas stegvis

”Gemensamma arbetsmiljöer är en hållbar och ansvarsfull användning av lokaler. Aktivitetsbaserade kontor ökar arbetsmotivationen och samarbetet mellan olika ämbetsverk. Ämbetsverkens gemensamma servicediskar säkerställer också mångsidig kundservice”, säger Jyrki Reinikainen, projektdirektör…

Läs mer
Försvarsfastigheter —

Natomedlemskapet gör Försvarsfastigheters omvärld alltmer internationell

Även om Finland som medlem i Nato fortfarande i första hand ansvarar för sitt eget försvar, är vårt framtida försvar mycket mer än vår tidigare nationella lösning och därtill kommer…

Läs mer
Energisparprogram —

Alla insåg genast behovet av energibesparingar

”På hösten inledde vi snabbt ett energisparprogram som gav goda resultat redan under vintern. Tillsammans med våra kunder uppnådde vi stora besparingar", säger Sanna Jääskeläinen, chef för Senatfastigheters energisparprogram.

Läs mer
Försvarsfastigheter —

Bättre inomhusluft genom kunnig städning – rekryterna i Kajanalands brigad fick städlektioner med goda resultat

På initiativ av Försvarsfastigheters städchef Päivi Seppänen togs städlektioner på nytt upp i utbildningsprogrammet för rekryterna i Kajanalands brigad efter en flera års paus. De beväringar som började sin tjänstgöring…

Läs mer
Fastighet utveckling och försäljning —

År 2022 medförde nytt liv för kulturobjekt och växande stadskärnor

Senatfastigheters fastighetsutveckling och -försäljning skapade igen nytt liv i tiotals fastigheter som tagits ur statligt bruk runt om i Finland. Stora fastighetsutvecklingsprojekt ger mer stimulerande och tätare stadsbild i bland…

Läs mer
Försvarsfastigheter —

Förändringarna i säkerhetsmiljön har fört Försvarsfastigheters beredskap och säkerhet framåt i snabb takt

Försvarsfastigheter har inlett intensifierade säkerhets- och beredskapsåtgärder.

Läs mer
Samhällsansvar —

Vi främjar systematiskt statens mål om koldioxidneutralitet i byggandet

Senatfastigheter har som mål att minska koldioxidavtrycket med minst 25 % vid nybyggnation som är värd över 2 miljoner och minst 15 % vid renovering under strategiperioden 2022–2025.

Läs mer
Ge feedback