Gå till innehållet

Arbets- och näringsministeriets nya arbetsmiljö stödjer nya sätt att arbeta

Arbetsmiljölösningen har främjat umgänget med kolleger, arbetsatmosfären, informationsgången, vi-andan – och lett till pappersfrihet.

Visa alla

Mot arbetsbord som inte är personliga

I mars 2015 flyttade företags- och regionavdelningen vid arbets- och näringsministeriet in i förnyade lokaler, i en aktivitetsbaserad miljö på Södra esplanaden. ”På förhand hade vi med personalen och ledningsgruppen fattat ett beslut att vi inte tar i bruk fasta skrivbordsplatser”, säger industrirådet Marja-Riitta Pihlman. Beslutet styrktes av den tidigare erfarenheten av att personliga kontorsrum ofta stod tomma. ”Arbetet utförs i stor omfattning på andra ställen än i ministeriet. Inte heller i framtiden kommer arbetets karaktär att ändras till något annat, snarare kommer arbetet utanför ministeriet att öka”.

Farväl till papperen

”I regel har människor avstått från papper”, konstaterar Pihlman och berättar att han själv tidigare i sitt arbetsrum hade stora mängder papper. ”Vid olika flyttningar tog jag med papperen. Vid den sista flytten till Mikaelsgatan hade jag 23 lådor med material i pappers- och bokform. Då jag flyttade hit till Esplanaden slängde jag bort 20 av dessa lådor och tog tre med mig. En del av böckerna förde jag till det gemensamma biblioteket och en del satte jag i mitt skåp. Under hela denna tid har jag inte behövt dem.” Pihlman betonar att förutsättningen för pappersfrihet är välfungerande bärbara datorer och goda WLAN-förbindelser. ”Hos oss fungerar WLAN pålitligt”, berömmer han.

Nya dimensioner

Nya öppna lokaler har uppmuntrat och inspirerat de anställda på ANM att fungera och arbeta på sådana sätt som förr var okända. Under arbetsdagen är det möjligt att i yogarummet arbeta på ett lite annat sätt, att fundera, att hitta en ny inställning. De öppna rummen har uppmuntrat till inbördes sparrningar. Avdelningschefens morgonkaffekultur uppstod vid Esplanaden tack vare de gemensamma kafferummen. Avdelningschefen kan be de anställda komma på morgonkaffe, ifall han vill diskutera ett ärende eller tema med avdelningen. Även de övriga kan ställa viktiga och intressanta frågor som gäller avdelningen vid morgonkaffet.

Mer intressanta referensser

Ge feedback