Vi betjänar dig för att förbättra din organisations verksamhet och produktivitet.

Tjänster åt statsförvaltningen

Utöver lokaler erbjuder Senatfastigheter sina kunder ett mångsidigt urval av till lokalerna relaterade tjänster, allt från uthyrning av lokalerna till experttjänster på strategisk nivå.

Principen är att kunderna vid behov kan köpa expertisen och till lokalerna relaterade tjänster centralt från ett ställe.

När ansvaret för de överenskomna tjänsterna ligger hos Senatfastigheter kan våra kunder koncentrera sig på kärnverksamheterna i sin organisation och på att utveckla dem.

Petri Turku
Regiondirektör, Södra Finlands region

 

Anskaffningen av tjänster underlättas

Statsförvaltningens organisationer kan beställa sina tjänster direkt från Senatfastigheter, som konkurrensutsätter serviceleverantörerna. Vid konkurrensutsättningen av användartjänster som gäller lokalerna, till exempel rengöringstjänster, entrétjänster och restaurangtjänster, samarbetar vid med Hansel Ab. Som affärsverk erbjuder Senatfastigheter sina tjänster enligt affärsekonomiska principer.