Gå till innehållet

Justitieministeriet flyttade in under ett och samma tak

Justitieministeriets personal deltog i ett engagerande projekt för att utveckla arbetsmiljön. Då gränsstaket försvinner märks i det också i arbetsatmosfären och verksamheten blir mer flexibel.

Visa alla

Lägre gränsstaket

Ministeriets alla avdelningar är nu för första gången på årtionden på samma adress. ”Kontakten mellan avdelningarna löper nu smidigare, vi samarbetar mer och även gränsstaketen mellan avdelningarna verkar ha blivit lägre”, säger Olli Muttilainen förvaltningsdirektör på justitieministeriet. En fjärdedel har däremot på gårdssidan fortfarande ett eget, litet arbetsrum. Lösningen motiveras med att på JM arbetar exceptionellt många lagberedare. Allt det material som de behöver i sitt arbete har inte närapå överförts i digital form, dvs. materialet måste förvaras någonstans. ”Lagberedning är långsamt arbete och kräver arbetsro. Avbrott stör arbetet. Eventuellt övergår vi till arbetsbord som inte är personliga via ett mellanskede. Vi kollar läget på nytt om ett par år”, säger Muttilainen.

Mot en mobil värld

Justitieministeriets personal deltog i ett engagerande projekt för att utveckla arbetsmiljön. Senatfastigheter stödde projektet med sina experttjänster. Syftet var att vidareutveckla processer för att ta i bruk kundfokuserade lokaler utifrån samlade erfarenheter. Muttilainen anser att arbetsrutinerna i justitieministeriet redan på några månader utvecklats i en klart mer mobil riktning. Efter det att dataförbindelserna i lokalerna uppdaterades i samband med renoveringen har användning av Lync och andra elektroniska verktyg vid möten blivit vanligare.
”Formella möten hålls också mindre än tidigare och spontana möten äger rum annars också längs dagen. Det märks även i arbetsatmosfären att skiljemurar har rivits. Verksamheten är mer flexibel. Det är troligt att i framtiden kommer också förändringarna att vara enklare”, konstaterar Muttilainen.

Mer intressanta referensser

Ge feedback