Gå till innehållet

Artiklar

Idéer, fenomen och inspiration. Du kan filtrera artiklar enligt ämnesområde nedan.

Välj tema

26 Resultat
Energisparprogram —

Alla insåg genast behovet av energibesparingar

”På hösten inledde vi snabbt ett energisparprogram som gav goda resultat redan under vintern. Tillsammans med våra kunder uppnådde vi stora besparingar", säger Sanna Jääskeläinen, chef för Senatfastigheters energisparprogram.

Läs mer
Försvarsfastigheter —

Bättre inomhusluft genom kunnig städning – rekryterna i Kajanalands brigad fick städlektioner med goda resultat

På initiativ av Försvarsfastigheters städchef Päivi Seppänen togs städlektioner på nytt upp i utbildningsprogrammet för rekryterna i Kajanalands brigad efter en flera års paus. De beväringar som började sin tjänstgöring…

Läs mer
Inomhusförhållanden —

Att börja från ett rent bord!

I den här artikeln berättar vi om vitt byggnadsdamm, grått rumsdamm och de medel som används vid städning, så att solljuset inte avslöjar tjocka dammoln.

Läs mer
Försvarsfastigheter —

Försvarsfastigheters experter på inomhusluft: ”Vi reagerar på varje begäran om kontroll av inomhusluften”

Försvarsfastigheter satsar alltmer på att säkerställa goda inomhusförhållanden för beväringarna samt för personalen vid Försvarsmakten och deras strategiska partner. Senatkoncernens dotteraffärsverks egna nya experter på inomhusluft fokuserar på att förebygga…

Läs mer
Försvarsfastigheter —

Försvarsfastigheter kämpar för sunda kaserner – vapnet är nolltolerans

Försvarsfastigheterna satsar kraftigt på att förebygga problem med inneluften: Försvarsmaktens hela byggnadsbestånd renoveras under det innevarande årtiondet och för att lösa problemen har man anställt egna inneluftexperter. ”När nationen ger…

Läs mer
Inomhusförhållanden —

God inomhusluft uppstår inte av en slump

I Joensuu vid Kauppakatu 40 byggs flera statliga ämbetsverks gemensamma lokaler och kundservice. I samband med reparationen förbättras fastighetens inomhusförhållanden genom att hustekniken förnyas genomgående. Utöver fungerande ventilation och uppvärmning…

Läs mer
Inomhusförhållanden —

Varför och hur gör man radonmätningar? Senatfastigheter gjorde en omfattande utredning om radonhalten i arbetslokaler

Senatfastigheter har mätt radonhalter i nästan 300 statliga byggnader. Radonmätning på arbetsplatserna är en del av arbetarskyddet och arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att reda ut radonhalten. Senatfastigheter genomförde utredningen…

Läs mer
Inomhusförhållanden —

Fiinu känner lukten av skadliga PAH-föreningar – snart också valpen Selma

Den nyaste medlemmen i Senatfastigheters team av inneluftshundar är riesenschnauzern Fiinu, som söker skadliga PAH-föreningar. Hunden är Senatfastigheters första PAH-hund och veterligen också den första i Finland. Den unika färdigheten…

Läs mer
Inomhusförhållanden —

7 frågor om inomhusluften i byggnader – vår expert svarar

Varför kunde man bygga bättre förr? Måste man riva ett hus där det finns aktinomyceter (strålsvamp)? Anne Korpi, specialsakkunnig på inomhusförhållanden hos Senatfastigheter, svarar på knepiga frågor om inomhusluften.

Läs mer
Ge feedback