Gå till innehållet

VTT:s kärnsäkerhetsforskning fick topplokaler

VTT:s kärnsäkerhetshus som stegvis inlett sin verksamhet har genomförts med Senatfastigheters modell för spetsprojekt.

Visa alla

Flexibelt sätt att samarbeta

I VTT:s fyra våningar höga kärnsäkerhetshus koncentreras den forskning i branschen som tidigare bedrivits på olika håll i Otnäs. Kontorslokalerna i huset har redan stegvis tagits i bruk. Nästa steg är att ta laboratorielokalerna i bruk. Huset kommer att vara i full användning från början av 2018. Kärnsäkerhetshuset är det första byggnadsobjektet i Senatfastigheters nya entreprenörsform som utnyttjar spetsobjektalliansen.

Aktivitetsbaserad miljö stärker växelverkan

Senior Specialist Pasi Hopia som från VTT:s håll ansvarat för projektet berättar att den aktivitetsbaserade miljön i VTT:s kärnsäkerhetshus innebär ett stort steg framåt jämfört med den tidigare arbetskulturen, då experterna arbetade i sina egna rum utspridda i olika byggnader. ”En aktivitetsbaserad miljö ger fler möjligheter till växelverkan, då experterna nu finns i ett hus. Med kontorsinventarier och skärmar har man skapat lokaler där de anställda kan fokusera på sin forskning. Personliga arbetsrum är befogade, eftersom många forskare har en hel del egna forsknings- och pappersmaterial”, säger Hopia. Kontors- och laboratorielokaler har i våningarna placerats nära varandra.

Modellering och experimentell forskning

Med kärnsäkerhetshuset säkerställs VTT:s långsiktiga möjligheter i synnerhet inom experimentell forskning och som internationell toppaktör i branschen. ”Vi bedriver experimentell forskning och modelleringsforskning i anslutning till kärnsäkerhet. Experimentell forskning i huset representerar säkerhetsforskning om byggmaterial, radiokemi och slutdeponering av kärnavfall. Forskningen utförs i laboratorielokalerna. I kontorslokalerna genomförs åter kalkylering och säkerhetsanalyser”, säger Research Team Leader Petri Kotiluoto från VTT. Kotiluoto anser att koncentreringen av forskningen under ett och samma tak förbättrar växelverkan mellan forskarna, vilket underlättar exempelvis modelleringsforskning.

Mer intressanta referensser

Ge feedback